Słowo na VII Niedzielę – 12 lutego 2017r

Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie!

Jednym z wielu działań duszpasterskich podejmowanych w naszych parafiach jest troska o
trzeźwość społeczeństwa. Ma ona ogromne znaczenie dla kondycji moralnej i duchowej
polskiego społeczeństwa. Nie maleje w nim bowiem zjawisko pijaństwa i alkoholizmu.
Badania wykazują, że szczególnie gwałtownie wzrasta spożycie alkoholu wśród młodych.
Obecnie aż 57% nastolatków regularnie sięga po alkohol, około miliona Polaków jest
uzależnionych od alkoholu, a liczba pijących szkodliwie i ryzykownie sięga niemal 4
milionów. Nie możemy być obojętni wobec dramatu jakże wielu rodzin, które żyją w
zniewoleniu, upokorzeniu, strachu i bólu, dramatu zmarnowanych talentów, straconych
życiowych szans i zaprzepaszczonych nadziei!

Ogólnopolski Zespół ds. Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski, świadomy tych
zagrożeń i przynaglony słowami Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego: albo
Polska będzie trzeźwa, albo jej nigdy nie będzie, podjął inicjatywę zorganizowania w
bieżącym roku Narodowego Kongresu Trzeźwości. Zaprasza do zaangażowania w to dzieło
wszystkich Polaków, tak aby to wydarzenie zostało dobrze przygotowane i przyniosło obfite owoce. Kongres odbędzie się w dniach od 21 do 24 września 2017 roku. Jego hasło brzmi: Ku trzeźwości narodu. Czytaj dalej

Modlitwa kongresowa

Boże nieskończonego miłosierdzia, błogosław naszej Ojczyźnie w roku Narodowego Kongresu Trzeźwości. Wspieraj wszystkie wysiłki  w dążeniu ku trzeźwości Polaków, aby z Twoją pomocą przyniosły dobre i trwałe owoce.
Spraw, by troska Kościoła, władz państwowych i samorządowych, a także troska rodziców, wychowawców, pracowników mediów i wszystkich ludzi dobrej woli zaowocowała abstynencją dzieci i młodzieży, cnotą trzeźwości dorosłych Polaków oraz odzyskiwaniem wolności przez tych, którzy popadli w uzależnienia.
Maryjo, Królowo Polski, zawierzamy Ci sprawę trzeźwości i odnowy moralnej naszego Narodu. Amen.

 

Zaproszeni na rekolekcje do Zagórza Śl.

 „Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa
od wszystkiego, co się tej nadziei może się sprzeciwić.”

Jan Paweł II

Przyjaciółko, Przyjacielu. Koleżanko, Kolego !
        
        Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w:
     
  WIOSENNYCH  REKOLEKCJACH  TRZEŹWOŚCIOWYCH

Odbędą się one w dniach 10 – 12 marca 2017 r. w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Zagórzu Śląskim, ul. Główna 40. Myśl przewodnia tego spotkania:

PRZEBACZENIE.

UWAGA : BRAK  MIEJSC !!!

Prosimy o nie przesyłanie zgłoszeń !!!

Czytaj dalej