Aktualności, Kongres Trzeźwości, Rekolekcje trzeźwościowe

Zaproszenie i karta uczestnika rekolekcji Krzydlina Mała

„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa
od wszystkiego, co się tej nadziei może
sprzeciwić.”
Jan Paweł II

Przyjaciółko, Przyjacielu.
Koleżanko, Kolego !

Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w:

    Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w:

JESIENNYCH REKOLEKCJACH TRZEŹWOŚCIOWYCH

Odbędą się one w dniach 11 – 13 października 2019 r. w Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni, Krzydlina Mała 69, 56-100 Wołów.

Myśl przewodnia tego spotkania: SIŁA WYŻSZA.

Rekolekcje przeznaczone są dla alkoholików i członków ich rodzin.
Ich celem jest wspieranie na drogach trzeźwości, głównie przez niesienie pomocy w pogłębianiu duchowej więzi z Bogiem.
Rozpoczynają się o godz. 18-tej pierwszego dnia, a kończą o godz. 15-tej w ostatnim dniu.
Opiekę duchową zapewniają Duszpasterze Trzeźwości Diecezji Legnickiej i Świdnickiej.
Koszt udziału jednej osoby wynosi 170 zł.( w tym noclegi i wyżywienie ).

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w rekolekcjach decyduje kolejność przyjmowania przez organizatorów kart uczestnictwa i dokonania do dnia 20 września 2019 r. przedpłaty w wysokości 80 zł. na rachunek bankowy:
Piśnicki Bronisław, nr 73 1020 5095 0000 5902 0172 2768
Adres: 58-425 Szarocin 140

UWAGA : BRAK  MIEJSC

Karty uczestnictwa ( do pobrania poniżej ), wraz z ksero dowodu wpłaty, prosimy wysyłać na adres: Małgorzata Janik, ul. Staszica 16A / 8, 58-371 Boguszów Gorce

UWAGA !

BRAK  MIEJSC !!  BRAK  MIEJSC !!!
Po umieszczeniu komunikatu na naszej stronie internetowej o braku miejsca na rekolekcje, prosimy o nie przysyłanie zgłoszeń!

Adres internetowy do pobrania zaproszeń i karty uczestnictwa:
www.trzezwosc.diecezja.legnica.pl

Informacji telefonicznych udziela:

Małgorzata Janik – tel. 602 572 243

ZAPRASZAMY !

KARTA UCZESTNIKA

REKOLEKCJE     TRZEŹWOŚCIOWE   

Krzydlina Mała

11 – 13 października 2019 rok

1

Imię

 
 2

Nazwisko

 
 3

PESEL

 
 4

Telefony kontaktowe

stacjonarny

 

komórkowy

 
 5

Adres poczty e-mail

 
 6

Adres do korespondencji

ulica

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

województwo

 

powiat /gmina