Aktualności, Rekolekcje trzeźwościowe

Karta uczestnika rekolekcji w Zagórzu Śl. Wiosna 2019

KARTA UCZESTNIKA

REKOLEKCJE     TRZEŹWOŚCIOWE   

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

22 – 24 marca 2019 rok

1

Imię

 2

Nazwisko

 3

PESEL

 4

Telefony kontaktowe

stacjonarny

komórkowy

 5

Adres poczty e-mail

 6

Adres do korespondencji

ulica

kod pocztowy

miejscowość

województwo

powiat /gmina

 

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w rekolekcjach decyduje kolejność przyjmowania przez organizatorów kart uczestnika i dokonania do dnia 28  lutego 2019 r. przedpłaty
w wysokości 60 zł na rachunek bankowy:
Piśnicki Bronisław, nr 73 1020 5095 0000 5902 0172 2768

Adres: 58-425 Szarocin 140

UWAGA ! BRAK MIEJSC ! PROSIMY O NIE PRZYSYLANIE ZGLOSZEN!

ZAPRASZAMY  NA  NASTEPNE  SOPTKANIA !!!

Karty uczestnika, wraz z ksero dowodu wpłaty, prosimy wysyłać na adres:
Małgorzata Janik, ul.Staszica 16A / 8, 58-371 Boguszów Gorce


Uwaga! Po umieszczeniu komunikatu na naszej stronie internetowej
(
www.trzezwosc.diecezja.legnica.pl) o braku miejsca na rekolekcje,
prosimy o nie przysyłanie zgłoszeń!

Informacji telefonicznych udzielają:

1. Małgorzata Janik – tel. 602 572 243