38 Pielgrzymka na Jasną Górę

38 Pielgrzymka na Jasną Górę

MŁODZI  TRZEŹWI  I  WOLNI

Pod takim hasłem  odbyła się 38 Pielgrzymka na Jasną Górę w Intencji Trzeźwości Narodu, w dniach 15 – 16 czerwca 2019 r. Z naszej Legnickiej Diecezji, pod przewodnictwem ks. Bronisława Piśnickiego, wzięło w niej udział 40 osób. Wraz z 10 osobami z zaprzyjaźnionej Diecezji Świdnickiej udaliśmy się na Jasną Górę dwoma busami. Wraz z Diecezją Wrocławską, z którą tworzymy Metropolię Wrocławską, byliśmy ze względu na roczne posiadanie ogólnopolskiego sztandaru Apostolstwa Trzeźwości w metropolii, współodpowiedzialni za organizację pielgrzymki: recepcja, liturgia, nocna adoracja Najświętszego Sakramentu, poczet sztandarowy.

     Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę 15-tego czerwca o godz. 17.00  spotkaniem w Sali Papieskiej pod wałami. Tam wspólnota młodzieżowa (m.in. schola) z parafii  księży Michaelitów z Miasta Piastowego,  wraz z opiekunem ks. Janem Seremakiem, zaprezentowała bogaty artystycznie program nawiązujący do wiodącego hasła pielgrzymki. Była też prelekcja ks. prof. Piotra Kulbackiego z KULu oraz świadectwa m.in. przedstawicieli Wspólnoty „Cenacolo”.

    Podczas uroczystej Eucharystii odprawionej w bazylice, po apelu jasnogórskim, której przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, został przekazany  przez naszą Metropolię Wrocławską sztandar Apostolstwa Trzeźwości Metropolii Krakowskiej. Po Mszy św. zostały przekazane kilkunastu osobom z całej Polski statuetki św. Jana Chrzciciela – nagrody za ofiarne zaangażowanie w apostolstwie trzeźwości. Z naszej Diecezji Legnickiej otrzymała ją Leonarda Kochanowska, założycielka i długoletni prezes Stowarzyszenia „Apostolstwo Trzeźwości” im. Św. Maksymiliana Kolbego w Zgorzelcu. Był to wyraz uznania dla niej za ofiarną pracę na rzecz trzeźwości i pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, głównie w lokalnym środowisku miasta Zgorzelca, ale też i w całej diecezji. Gratulujemy!

     Nocną adorację Najświętszego Sakramentu w intencji trzeźwości i odnowy moralnej narodu przeprowadzili przedstawiciele Diecezji Wrocławskiej, pod przewodnictwem ks. Jacka Olszewskiego – diecezjalnego duszpasterza trzeźwości.

   Na drugi dzień w niedzielę rano odbyła się Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich. Było to głębokie duchowe przeżycie, animowane przez wspólnotę z Miasta Piastowego.

     Msza św. w cudownej kaplicy, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, wieńczyła pielgrzymkę.

      Dla nas udział w pielgrzymce był bardzo owocny. Spotkanie z przedstawicielami apostolstwa trzeźwości z całej Polski, wspólne modlitwy i dzielenie się doświadczeniami, ubogaciło nas i umocniło oraz dodało ducha w służbie na rzecz trzeźwości i pomocy uzależnionym w naszych diecezjach.

                                                                       Ks. Bronisław

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *