Pomoc – koronowirus

Pomoc – koronowirus

Drogie Siostry!    Drodzy  Bracia!

19 kwietnia przeżywaliśmy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Była to szczególna sposobność, aby uwielbić Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia i na nowo uświadomić sobie prawdę, którą w wymownych słowach ujął Św. Jan Paweł II w Krakowie-Łagiewnikach w 197 r.: „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabości ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”.

Dzisiejsza sytuacja w świecie, powodowana pandemią koronawirusa i jej wielorakimi konsekwencja9mi, zda się tym usilniej wołać o konieczność uzdrawiającego zanurzania się w źródłach Bożego miłosierdzia.  Jednocześnie na nowo uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy wezwani, by to Boże miłosierdzie odzwierciedlać w swoim życiu. Jezus przynagla nas do tego w słowach: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.” (Łk.6,36). I znowu przywołajmy św. Jana Pawła II, który zachęca nas do tej postawy w wymownych słowach, wypowiedzianych w Krakowie-Błoniach w 2002 r.: „Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.”

W trwającym tygodniu miłosierdzia warto uruchomić naszą „wyobraźnię miłosierdzia”
(to określenie św. Jana Pawła II) i rozeznać w sumieniu do jakich konkretnie czynów miłosierdzia wzywa mnie Bóg. Tu ośmielam się zwrócić  z konkretną propozycją do Was, przynależących do naszego środowiska abstynencko-trzeźwościowego czy też do Ruchu Spotkań Małżeńskich. Chodzi o doraźne wsparcie finansowe dzieł miłosierdzia podejmowanych przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Elżbietanek, prowincji wrocławskiej. Realizuje ono swój charyzmat,  ukształtowany  m.in. na słowach współzałożycielki zgromadzenia Klary Wolff: „ Z miłości ku Bogu poświęcajcie czas i siły cierpiącej ludzkości.”, już od prawie 180 lat. Tę wspólnotę elżbietańską prowincji wrocławskiej Bóg pozwala mi wspierać posługą duszpasterską już od kilkudziesięciu lat. Siostry m.in. prowadzą zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL) we Wrocławiu, Miłkowie  i  Dzierżoniowie, duży ośrodek rehabilitacyjno-sanatoryjny we Wleniu, stołówkę darmową na 200 osób dla bezdomnych i biednych we Wrocławiu, a zaprzyjaźniony z nami klasztor Elżbietanek w Krzeszowie prowadzi dom, w którym siostry oferują różnym  grupom ,  niejako u stóp Matki Bożej Łaskawej w sanktuarium krzeszowskim, przeżywanie rekolekcji, dni skupienia czy też organizowanie turnusów formacyjnych. Wielu z nas korzystało i korzysta z gościnności tego domu. Te  ośrodki w obecnym czasie w znacznym stopniu, a czasem niemal całkowicie, mają ograniczoną możliwość wypełniania swojej misji. Przez to rodzi się nawet problem przetrwania tych placówek do czasu kiedy mogłyby normalnie funkcjonować. Stąd  tak ważne jest zaoferowanie pomocy tym ośrodkom.

Zrozumiałe jest, że obecna sytuacja nadszarpnęła i jeszcze nadszarpnie nasze budżety rodzinne, ale myślę, że przy odrobinie dobrej woli, wielu z nas będzie w stanie włączyć się, wg własnych możliwości, w to nasze dzieło pomocy.  Chcemy tę akcję podtrzymać przez cały obecny rok. Proponujemy wpłacać środki pieniężne na konto, z którego tradycyjnie korzystamy np. przy wpłacaniu zaliczek na rekolekcje trzeźwościowe.

Oto ono:

Piśnicki Bronisław, nr 73 1020 5095 0000 5902 0172 2768; adres: Szarocin 140, 58-400 Kamienna Góra; tytuł wpłaty:  Elżbietańskie Dzieła Miłosierdzia.

Informujemy, że powstał komitet, do którego należy: ks. Bronisław Piśnicki, Andrzej Majewski, Małgorzata Janik i Ireneusz Krukowski. Komitet ten będzie koordynował funkcjonowanie naszego dzieła miłosierdzia i przygotowywał sprawozdania.

Dobremu Bogu i wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej zawierzamy  to nasze wspólne dzieło,
z nadzieją na jego obfite owoce.

Kamienna Góra , 22.04.2020 r.

Ks. Bronisław Piśnicki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *