Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Nowa Inicjatywa  Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Legnickiej

     Duszpasterstwo Trzeźwości naszej Diecezji, w porozumieniu ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną   im. św. Jana Pawła II w Legnicy, ,  poszerza  swoją działalność o punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Funkcjonować  będzie w siedzibie tejże Poradni,  w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.  Punkt  otwarty  będzie w każdy poniedziałek roboczy, od godz. 17.00 do 19.00. Dyżury pełnić będą, na zasadzie wolontariatu,  członkowie Diecezjalnego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości. Odpowiedzialnym za całość przedsięwzięcia jest diecezjalny duszpasterz trzeźwości  ks. Bronisław Piśnicki, a jego zastępcą  została Alicja Tokarska. Oprócz osób świeckich, dyżury, w miarę swoich możliwości, pełnić będą i księża zaangażowani w duszpasterstwie trzeźwości, między innymi długoletni współpracownik  duszpasterstwa trzeźwości Ojciec Paweł Tarnowski OFM – duszpasterz i socjoterapeuta  oraz Ojciec Bogdan Koczor OFM, długoletni duszpasterz osób uzależnionych.

Z powyższą  inicjatywą nasze duszpasterstwo  wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z przezwyciężaniem plagi pijaństwa i alkoholizmu, która w naszym polskim społeczeństwie niestety nie maleje, ale także w przezwyciężaniu wielu innych uzależnień, które niszczą życie ogromnej rzeszy ludzi i destrukcyjnie wpływają na funkcjonowanie polskich rodzin.

Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, Biskup Legnicki, udzielił formalnej zgody duszpasterstwu trzeźwości na  funkcjonowanie powyższego punktu.  Dnia  15 czerwca 2021 roku on też dokonał uroczystego otwarcia tegoż punktu. W tym wydarzeniu wzięli udział ks. Bronisław Piśnicki, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, pani Dominika Warmuz, dyrektor Diecezjalnej Poradni Rodzinnej oraz przedstawiciele Diecezjalnego ZespołuApostolstwa  Trzeźwości. Byli też obecni  mediów katolickich (Radio Plus, Niedziela, Gość Niedzielny ). Pierwszy dyżur konsultacyjno-informacyjnego punktu  będzie miał miejsce  dnia 5 lipca 2021 r., w godzinach  17.00 – 19.00. Ważne jest, by informacja o tym punkcie docierała do jak największej rzeszy zainteresowanych i spotykała się z żywym oddźwiękiem. Tę sprawę zawierzamy Dobremu Bogu.

Ks. Bronisław Piśnicki

 

https://www.aa.org.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *