XXIII  MIĘDZYDIECEZJALNA  PIELGRZYMKA KRZESZÓW 2021

XXIII  MIĘDZYDIECEZJALNA  PIELGRZYMKA KRZESZÓW 2021

TRZEŹWOŚCIĄ  POKONYWAĆ  KRYZYS

   Pod takim hasłem odbyła się dnia 13 czerwca 2021 roku XXIII  MIĘDZYDIECEZJALNA  PIELGRZYMKA
W INTENCJI  TRZEŹWOŚCI  NARODU DICECEZJI  LEGNICKIEJ  I  DIECEZJI  ŚWIDNICKIEJ  do SANKTUARIUM
MATKI  BOŻEJ   ŁASKAWEJ  w KRZESZOWIE. 


Dlaczego takie właśnie hasło przyświecało naszemu pielgrzymowaniu? Otóż w dzisiejszych czasach współczesny człowiek spotyka się z wieloma problemami. Najbardziej jednak dotkliwe związane są z  pandemią koronawirusa.
Jej wielorakie skutki  boleśnie uderzają  w dzisiejszego człowieka , destrukcyjnie wpływają na codzienne życie naszych rodzin. Budzi się niepewność , pojawia się w ludziach lęk i wyzwala strach. To wszystko prowadzi do poważnych kryzysów i to w wielu wymiarach życia. To niestety sprzyjać może nadmiernemu sięganiu po alkohol, tym więcej, że ciągle w naszym polskim społeczeństwie nie radzimy sobie z przywarą pijaństwa. Obserwacja  naszego codziennego życia  oraz rzetelne badania w tym zakresie, potwierdzają , że nadmierne używanie alkoholu jakby przyśpiesza i pogłębia się w Polsce. Sytuacja jest poważna, bo nietrzeźwość degraduje człowieka, osłabia duchowo i religijnie, podcina jego morale, ostatecznie bardzo zniewala. A przecież tylko prawdziwie wolny człowiek jest zdolny przezwyciężać kryzysy.  Stąd właśnie naszym modlitwom i pielgrzymiemu trudowi  przyświecała  troska o trzeźwość naszego społeczeństwa, by skutecznie przeciwstawiało się różnorakiemu złu i skutecznie radziło sobie
z kryzysami.

Mimo jeszcze niepełnego zluzowania obostrzeń związanych z pandemią, w pielgrzymce wzięła udział pokaźna liczba uczestników , około 200 osób. Udało się też zrealizować pełny program pielgrzymkowy. Bardzo przeżyli  uczestnicy, szczególnie pacjenci z Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze (23 os) drogę krzyżową, przeprowadzoną wzdłuż Kalwarii Krzeszowskiej,  nie tylko dzięki mądrym rozważaniom przy poszczególnych stacjach, ale przede wszystkim  dzięki głębokim i poruszającym  świadectwom  uczestników pielgrzymki.

Kulminacyjnym wydarzeniem pielgrzymki była Eucharystia sprawowana w bazylice krzeszowskiej. Przewodniczył jej nowo wyświęcony kapłan ks. Wojciech z Nowej Rudy.  Kazanie wygłosił  Ojciec Paweł OFM z Legnicy.  W koncelebrze byli też  duszpasterze trzeźwości obydwu diecezji: ks. Bronisław Piśnicki i ks. Rafał Chudy oraz były duszpasterz trzeźwości ks. Sławomir Calik, a także kustosz sanktuarium, ks. Marian Kopko, który zawsze serdecznie wita  pielgrzymów  i wraz z zespołem pracowników okazuje nam wiele serca.  Przenajświętszą Ofiarę sprawował też ks. Ludwik Solecki, współpracownik kustosza .  W czasie Mszy św. animował  od strony liturgiczno-muzycznej zaprzyjaźniony zespół muzyczny  Emaus  z  Boguszowa.

Po południowym posiłku , serwowanym pod wiatami przez pracowników sanktuarium,  przeżyliśmy jeszcze ciekawe i owocne spotkanie popołudniowe.  Najpierw nawiedziliśmy kościół św. Józefa, który od niedawna został ogłoszony diecezjalnym sanktuarium tegoż świętego.  Przewodnik , Pan Rafał, przedstawił  historię  świątyni i przybliżył nam jej piękno. Później podjęliśmy wspólne modlitwy w związku z trwającym rokiem świętego Józefa.  Za wstawiennictwem tegoż świętego wypraszaliśmy potrzebne łaski dla osób uzależnionych i ich rodzin i modliliśmy się o trzeźwość  Polskiego Narodu.
Po powrocie pod wiaty sanktuaryjne,  przeżyliśmy ostatni punkt programu pielgrzymki. Mianowicie wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu psychoterapeutki i doradcy rodzinnego, Pani Elżbiety Bączek z Głogowa,   na temat komunikacji w rodzinie i codziennego  realizowania miłości jako fundamentalnej więzi małżeństwa i każdej rodziny.  Towarzyszył nam też,  poprzez swój piękny i porywający śpiew, zespół  Emaus. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem.

Rozmawiałem  po pielgrzymce z niektórymi z uczestników, m.in. z pacjentami  ze szpitala w Czarnym Borze.  Mówili o bogactwie przeżyć duchowych i o poruszającym doświadczeniu miłości Bożej. Jeden z nich stwierdził: „na drugi rok muszę znowu tu być”. Trzeba podkreślić, że to za sprawą Maryi obfitość  Bożych łask spłynęła na nas pielgrzymów!  Przecież to do jej stóp z ufnością przybyliśmy, do Jej Domu w Krzeszowie, Domu Łaski ( Domus Gratiae ). Owocne przeżycie pielgrzymki było też zasługą naszego zespołu organizacyjnego, który z sercem i zaangażowaniem przygotowywał pielgrzymkę i ją przeprowadził. Wielkie dzięki też składamy kustoszowi sanktuarium, Księdzu Marianowi Kopko wraz z pracownikami sanktuarium, którzy z ogromną życzliwością
i otwartością  gościli nas i profesjonalnie obsługiwali.

Ks. Bronisław  Piśnicki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *