REKOLEKCJE  TRZEŹWOŚCIOWE  –  WIELKI  DAR  OD  BOGA

REKOLEKCJE  TRZEŹWOŚCIOWE  –  WIELKI  DAR  OD  BOGA

                                         REKOLEKCJE  TRZEŹWOŚCIOWE  –  WIELKI  DAR  OD  BOGA

W dniach od 1-go do 3-go marca 2024 r. w Krzydlinie Małej, w domu rekolekcyjnym Księży Klaretynów, odbyła się kolejna tura rekolekcji trzeźwościowych, przeznaczonych dla zdrowiejących alkoholików i ich rodzin. Cieszy to, że po 30 latach od pierwszych rekolekcji, które odbyły się w Jeleniej Górze, zainteresowanie nimi nie maleje. Tym razem uczestniczyły w nich 82 osoby, w tym aż 24 po raz pierwszy! Był to błogosławiony i bardzo owocnie spędzony przez wszystkich czas. M.in. sprzyjał temu wiodący temat rekolekcji: cierpienie. Skłaniał do głębokich refleksji i jakże cennego otwierania się na Boga i na siebie nawzajem. Cennym doświadczeniem, praktykowanym od lat, są spotkania w małych grupach na rekolekcjach. Tym razem było ich 10. Jak podkreślali animatorzy, te spotkania w małym gronie były naprawdę owocne: autentyczne dzielenie się swoim życie, doświadczeniem cierpienia, ale i radości, przy dużej dozie emocjonalnego wzruszenia, stały się jakże cennym darem dla wszystkich. Były przekonywającym potwierdzeniem prawdy zawartej
w następujących słowach: „Boleść dzielona, połową boleści, a radość dzielona podwójną radością”.

Na rekolekcjach posługiwali kapłani: ks. Bronisław Piśnicki, ks. Marek Kościński
z
Krzeszowa i po raz pierwszy ks. Dawid Borkowski z Polkowic. Odczuwaliśmy też wyraźnie na rekolekcjach duchową obecność śp. Ojca Pawła Tarnowskiego, franciszkanina, który od lat był wielkim oparciem dla naszego dzieła. Właśnie na tych rekolekcjach przeżywaliśmy pierwszą rocznicę jego odejścia do Pana. Modliliśmy się za niego, przekonani o tym, że on dalej jest z nami i nas wspiera. Jak zwykle w organizację i przeprowadzenie rekolekcji zaangażowanych jest wiele osób z apostolstwa trzeźwości Diecezji Legnickiej i Świdnickiej, na czele z Małgosią Janik. Tobie Małgosiu, za ofiarną posługę i Wam wszystkim, nie wymienianym z imienia, bardzo, a bardzo dziękujemy! Rozjeżdżaliśmy się do domu przekonani, że takie rekolekcje są nam potrzebne, że Bóg je sobie upodobał i nie szczędzi nam swych łask.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *