Warsztaty Tradycji i Koncepcji

INTERGRUPA AA „WAŁBRZYSKA”
Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty Tradycji i Koncepcji
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
WARSZTATY nt. TRADYCJE  I – IV
KONCEPCJE  I – VI
20-22  LISTOPADA 2015r  –  KRZESZÓW
dom sióstr Benedyktynek

Wspólne dobro jest najważniejsze , bez niego nie da sie uzyskać dobra indywidualnego. Tęsknota  za  władzą , dominacją, uznaniem, pieniędzmi wciąż jest dla nas zagrożeniem. Jedyną siłą obronną  przeciw nim jest prawdziwe braterstwo, harmonia i miłość wzmocnione właściwą praktyka. Czytaj dalej

Warsztaty Duchowości

Warsztaty Duchowości
   od 4 – 9 kroku
        Miłków k. Karpacza, 18 – 20 wrzesień 2015

12 Kroków to Zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu na chorobę alkoholową by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem. Zamiarem warsztatów jest zachęcenie jej uczestników do pracy nad własnym rozwojem duchowym. Dzielenie się doświadczeniem nad własnym rozwojem duchowym opartym o program 12 Kroków AA. Czytaj dalej

Zaproszenie na rekolekcje do Zagórza

„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa
od wszystkiego, co się tej nadziei może
sprzeciwić.”
Jan Paweł II

Przyjaciółko, Przyjacielu.
Koleżanko, Kolego !

Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w:

JESIENNYCH  REKOLEKCJACH  TRZEŹWOŚCIOWYCH

Odbędą się one w dniach 23 – 25 października 2015 r. w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym w Zagórzu Śląskim, ul. Główna 40.

Myśl przewodnia tego spotkania: TRZY  KROKI.

Rekolekcje przeznaczone są dla alkoholików i członków ich rodzin. Ich celem jest wspieranie na drogach  trzeźwości, głównie przez niesienie pomocy w pogłębianiu duchowej więzi z Bogiem. Czytaj dalej

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 r

Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu
Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia!
Jezus Chrystus nauczając o Eucharystii, Chlebie Życia, mówi: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”(J 6, 35). Karmiąc się Eucharystią, możemy „porzucić dawnego człowieka, (…) odnawiać się duchem (…) i  przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga (…)” (Ef 4, 22-24).
Takiej przemiany potrzebujemy jako chrześcijanie. Głębokiej przemiany moralnej potrzebuje także nasz Naród. Dzisiaj jedną z  najważniejszych polskich trosk jest  brak trzeźwości. Mówią o  tym nie tylko alarmujące dane statystyczne. Przede wszystkim mówią o  tym niezliczone ludzkie dramaty, których źródłem jest alkohol. Dlatego w sierpniu, miesiącu rolniczego trudu, maryjnych świąt i patriotycznych rocznic, apelujemy o  dobrowolny dar abstynencji. W poprzednich latach przypominaliśmy, że rodzina jest szkołą trzeźwości. Mówiliśmy o roli matek i ojców. W tym roku prosimy o zaangażowanie w ochronę trzeźwości najmłodszych Polaków. Przypominamy, że jedyną formą trzeźwości dzieci do 18 roku życia jest abstynencja.

Dzieci – zagrożony skarb
Dzieci są naszym najcenniejszym skarbem. Od ich wychowania i rozwoju zależy przyszłość Kościoła i Polski. W obecnych czasach dzieci są jednak szczególnie zagrożone negatywnymi zjawiskami społecznymi. Czytaj dalej

Modlitewne wsparcie osoby uzależnionej

W związku z sierpniem  –  miesiącem abstynencji , zachęcamy ponownie na naszej stronie do włączenia się w dzieło modlitewnego wsparcia osoby uzależnionej . Poniżej podajemy                istotne informacje:
DZIEŁO  MODLITEWNEGO   WSPARCIA  OSOBY  UZALEŻNIONEJ

Osoby uzależnione od alkoholu potrzebują specjalistycznej, ale też i duchowej pomocy w przezwyciężaniu choroby alkoholowej. Długoletnia obserwacja utwierdza nas w przekonaniu jak ważne jest otoczenie alkoholików modlitwą: i tych, którzy już rozpoczęli proces zdrowienia, a jeszcze bardziej tych, którzy nie chcą się przyznać do choroby. W związku z tym, w ramach działalności  diecezjalnego duszpasterstwa trzeźwości, postanowiliśmy zainicjować  Dzieło Modlitewnego Wsparcia Osoby Uzależnionej. Chodzi o zachęcanie wiernych do podjęcia określonej modlitwy za osobę uzależnioną, Bogu tylko wiadomą, w ustalonym dobrowolnie okresie czasu (np. przez miesiąc, rok). Czytaj dalej