Wspomnienia z Pielgrzymki na Jasną Górę

35 pielgrzymka Apostolstwa  Trzeźwości  na Jasną Górę w intencji trzeźwości i odnowy moralnej Narodu Polskiego 18-19.06. 2016r.

Pielgrzymka na Jasną Górę należy do najważniejszych wydarzeń w Duszpasterstwie Trzeźwości, obok Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu i Miesiąca Abstynencji. Jest okazją do ekspiacji za grzechy pijaństwa oraz okazją do spotkania się wielu osób, rodzin i środowisk zaangażowanych w posługę trzeźwościową w całej Polsce. Czytaj dalej

Warsztaty 12 Kroków

INTERGRUPA AA „WAŁBRZYSKA”
Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania 12 Kroków
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików (Kroki 1-12 )
Czyli przygotowania do bycia sobą, oraz do pracy ze Sponsorem

WARSZTATY 12 KROKÓW WSPÓLNOTY                 
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

                 11 – 13  listopad 2016 r.  KRZESZÓW Bazylika – dom sióstr Benedyktynek
Czytaj dalej

Rekolekcje w Zagórzu Śl.

                                                           ,,Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa
od wszystkiego, co się tej nadziei może
sprzeciwić.”
Jan Paweł I

Przyjaciółko, Przyjacielu.
                         Koleżanko, Kolego !
        
              Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w:

                                             JESIENNYCH  REKOLEKCJACH  TRZEŹWOŚCIOWYCH

Odbędą się one w dniach 07 – 09 października 2016 r. w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym w Zagórzu Śląskim, ul. Główna 40.

Myśl przewodnia tego spotkania:   OBRACHUNEK  MORALNY.

UWAGA: BRAK MIEJSC !!!

Rekolekcje przeznaczone są dla alkoholików i członków ich rodzin.Ich celem jest wspieranie na drogach  trzeźwości, głównie przez niesienie pomocy w pogłębianiu duchowej więzi z Bogiem. Rozpoczynają się o godz. 18-tej pierwszego dnia, a kończą o godz. 15-tej w ostatnim dniu.  Opiekę duchową zapewniają Duszpasterze Trzeźwości Diecezji Legnickiej i Świdnickiej.
Koszt udziału jednej osoby wynosi 120 zł.( w tym noclegi i wyżywienie ).

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w rekolekcjach decyduje kolejność przyjmowania przez organizatorów kart uczestnictwa i dokonania do dnia 18 września 2016 r. przedpłaty w wysokości 50 zł. na rachunek bankowy:Piśnicki Bronisław, nr 73 1020 5095 0000 5902 0172 2768
Adres:     58-425  Szarocin 140

Karty uczestnictwa, wraz z ksero dowodu wpłaty, prosimy wysyłać na adres:
Małgorzata Janik,  ul. Staszica 16A / 8,  58-371 Boguszów Gorce

UWAGA : BRAK MIEJSC !!!
Uwaga! Po umieszczeniu komunikatu na naszej stronie internetowej o braku miejsca
na rekolekcje, prosimy o nie przysyłanie zgłoszeń!
Informacji telefonicznych udzielają:
       1. Małgorzata Janik  – tel.  602  572 243   
      2. Andrzej Majewski – tel. 600  440  974

ZAPRASZAMY !

Adres internetowy do pobrania zaproszeń i  karty uczestnictwa:
http://www.trzezwosc.diecezja.legnica.pl  ( w zakładce Do Pobrania )