Upadek w kierunku krzyża

04 września 2015r.

Moje doświadczenie, siła i nadzieja…

Dziś jest dla mnie dzień szczególny, to dzień mojej 24-tej rocznicy abstynencji i zdrowienia, to rocznica odzyskania wolności od koszmaru picia alkoholu, ale również i wolności od nikotyny.
Mam 67 lat, pochodzę z katolickiej, robotniczej rodziny i wiarę wyssałem z przysłowiowym „mlekiem matki”. Dzieciństwo, choć skromne, ale przepełnione miłością rodziców, poparte szczególnym przykładem, w praktykowaniu wiary, jaki otrzymałem od mamy i dziadka Antoniego wspominam z niemałym wzruszeniem.
Z radością wspominam lata mojego zaangażowania w liturgiczną służbę ołtarza. Później studia na Politechnice Wrocławskiej, dyplom magistra inżyniera, małżeństwo, dzieci i pomimo tego wszystkiego, co wyżej …………………. choroba uzależnienia od alkoholu.
Praktykowanie wiary zeszło na plan dalszy, wiarę zacząłem wykorzystywać dla osiągnięcia jakichś celów bieżących, najczęściej dla uspokojenia domowej atmosfery.
Dziś dziękuję Panu Bogu za to, że obdarzył mnie tą łaską osiągnięcia „mojego dna” i silną wolą do jej przyjęcia, bo „Mój Bóg, Dobry Bóg, pozwolił żebym został alkoholikiem, On chce żebym zdrowiał i dawał świadectwo innym”. Czytaj dalej

„ Do Pana Boga przez drugiego człowieka”

Przykazanie miłości, jakie zostawił nam Pan Jezus, mówi nam o miłości do Pana Boga, ale też i zrównuje miłość, jaką należy darzyć bliźniego z miłością do siebie samego. Tak, więc droga do Pana Boga prowadzi przez drugiego człowieka. Spotykam na ścieżkach mojego życia ludzi zamożnych, którzy posiadają znaczne dobra materialne, lecz rzadko na ich twarzach widzę uśmiech, przeważnie gdzieś gonią, żyją w nieustannym napięciu, ale spotykam też ludzi nie zamożnych a wręcz ubogich, którzy żyją jakoś spokojniej i radują się tym, co mają często mówią, że są szczęśliwi. W ziemskim życiu musimy przejść przez różne sytuacje, czasem mniej czasem bardziej skomplikowane, czasem bardziej lub mniej trudne i bolesne, doświadczyłem i doświadczam tego osobiście, ale przecież szczęście moje na ziemi i zbawienie wieczne nie zależy od ilości pieniędzy, jakie posiadam, bo nie taka jest moja wiara. We fragmencie Ewangelii na dziś przeznaczonym Pan Jezus poucza nas, o jaki pokarm powinniśmy zabiegać i oznajmia: „To ja jestem chlebem życia. Dlatego ten, kto przychodzi do Mnie, nie będzie już głodny. I ten, kto we Mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia” /J6,35/. Czytaj dalej

Warsztaty Tradycji i Koncepcji

INTERGRUPA AA „WAŁBRZYSKA”
Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty Tradycji i Koncepcji
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
WARSZTATY nt. TRADYCJE  I – IV
KONCEPCJE  I – VI
20-22  LISTOPADA 2015r  –  KRZESZÓW
dom sióstr Benedyktynek

Wspólne dobro jest najważniejsze , bez niego nie da sie uzyskać dobra indywidualnego. Tęsknota  za  władzą , dominacją, uznaniem, pieniędzmi wciąż jest dla nas zagrożeniem. Jedyną siłą obronną  przeciw nim jest prawdziwe braterstwo, harmonia i miłość wzmocnione właściwą praktyka. Czytaj dalej

Warsztaty Duchowości

Warsztaty Duchowości
   od 4 – 9 kroku
        Miłków k. Karpacza, 18 – 20 wrzesień 2015

12 Kroków to Zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu na chorobę alkoholową by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem. Zamiarem warsztatów jest zachęcenie jej uczestników do pracy nad własnym rozwojem duchowym. Dzielenie się doświadczeniem nad własnym rozwojem duchowym opartym o program 12 Kroków AA. Czytaj dalej

Zaproszenie na rekolekcje do Zagórza

„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa
od wszystkiego, co się tej nadziei może
sprzeciwić.”
Jan Paweł II

Przyjaciółko, Przyjacielu.
Koleżanko, Kolego !

Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w:

JESIENNYCH  REKOLEKCJACH  TRZEŹWOŚCIOWYCH

Odbędą się one w dniach 23 – 25 października 2015 r. w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym w Zagórzu Śląskim, ul. Główna 40.

Myśl przewodnia tego spotkania: TRZY  KROKI.

UWAGA: BRAK MIEJSC – NOWYCH ZGŁOSZEŃ NIE PRZYJMUJEMY

Rekolekcje przeznaczone są dla alkoholików i członków ich rodzin. Ich celem jest wspieranie na drogach  trzeźwości, głównie przez niesienie pomocy w pogłębianiu duchowej więzi z Bogiem. Czytaj dalej