Nie chowajmy głowy w piasek

PYTAMY Ks. Wiesława Kondratowicza, dyrektora Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie

Od wielu lat pracuje Ksiądz z osobami uzależnionymi od alkoholu. Dlaczego zajął się Ksiądz tego typu duszpasterstwem?
Bo sam – jako młody ksiądz – miałem problem z alkoholem. Trafiłem do grupy Anonimowych Alkoholików w Poznaniu. Na początku mojego trzeźwienia spotkałem też sługę Bożego ks. prof. Franciszka Blachnickiego, który mnie właściwie ukierunkował na pomaganie innym, szczególnie księżom. To jest mój charyzmat. Tak go odczytuję i jestem za to wdzięczny Bogu. Czytaj dalej

Alkohol nie wybiera

Kościół katolicki co roku, na początku sierpnia wzywa do abstynencji. Niektórzy księża mówią wprost: „wiem, co to alkoholizm, bo sam jestem alkoholikiem”.
Choroba alkoholowa dotyka ludzi różnych zawodów, również księży. – Nie jest to żadną sensacją – mówi ks. Andrzej Kieliszek, terapeuta, który od lat pracuje z alkoholikami. – Sutanna czy święcenia kapłańskie nie chronią przed chorobami, w tym także przed chorobą alkoholową – zaznacza.

Czytaj dalej

Spotkanie w szpitalu

Odpoczywać i świętować….

Tradycyjnie już od prawie dwudziestu już lat, w trzecią niedzielę adwentu, pacjenci aktualnie odbywający terapię na Oddziale Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu a także tzw. „absolwenci” tego oddziału oraz trzeźwiejący alkoholicy ich rodziny i sympatycy ludzi zdrowiejących spotykają się by uczestniczyć we Mszy Św. oraz złożyć sobie wzajemnie Świąteczne życzenia Pogody Ducha i wytrwałości na drodze ku trzeźwości. Spotkania te odbywają się przy wydatnej pomocy Dyrekcji Szpitala oraz terapeutów i personelu medycznego Oddziału Leczenia Uzależnień. Czytaj dalej

Prostowanie ścieżek

„ … dla Niego prostujcie ścieżki!”

Słowa ewangelii przeznaczonej na drugą niedzielę adwentu, jakie dziś usłyszeliśmy podczas comiesięcznej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym”, która sprawowana była w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień, zapraszają nas wszystkich do zatrzymania się i pokornego spojrzenia „w głąb” siebie, przyjrzenia się swoim słabościom, które tak często są powodem „upadku”. Czytaj dalej

Żywe tabernakulum

Tytułowe określenie: „Żywe tabernakulum” – jakiego użył a następnie uzasadnił w homilii ks. Krzysztof Czadowski – Wikariusz tutejszej parafii, podczas comiesięcznej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym”, która sprawowana była w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień, dla wielu z nas a dla mnie na pewno jest zaproszeniem do refleksji nad podstawą naszej ziemskiej pielgrzymki. Czytaj dalej

Rekolekcje „Jesień 2014″

       W dniach 10-12.10.2014 w Zagórzu Śl. w Diecezjalnym Ośrodku „CARITAS”, odbyło się cykliczne- 43 – spotkanie rekolekcyjne, dla osób uzależnionych i ich rodzin. Temat przewodni, to słowa św. Pawła :”KU WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS”  Jesienne rekolekcje, pod przewodnictwem i duchową opieką ks. Bronisława, a także O.Pawła,  ks. Roberta, O.Andrzeja,  ks. Sławomira, były zorganizowane wspólnie z KRUCJATĄ WYZWOLENIA CZŁOWIEKA [ KWC], której założeniem jest :  „DOBROWOLNA  ABSTYNENCJA  JAKO  SKUTECZNY  ŚRODEK  DO  OSIĄGNIĘCIA  CELU, JAKIM JEST ZWALCZANIE  SPOŁECZNEJ  KLĘSKI  ALKOHOLIZMU I WSZELKICH ZNIEWOLEŃ.”​ Czytaj dalej