XIX Pielgrzymka Kowary Krzeszów

To już XIX – ty raz odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2017 r.
Piesza Międzydiecezjalna Pielgrzymka
w Intencji Trzeźwości Narodu
Diecezji Legnickiej i Diecezji Świdnickiej
z Kowar do Krzeszowa.

Serdecznie na nią zapraszamy  wszystkich, którym droga jest sprawa trzeźwości naszego Narodu. Dzisiaj, kiedy niepokoi coraz słabsza kondycja    moralna i duchowa polskiego społeczeństwa, a wiedząc jak ogromny wpływ na ten stan rzeczy ma nadużywanie alkoholu  i co za tym idzie rozprzestrzeniające się pijaństwo i alkoholizm w naszych polskich środowiskach, każda inicjatywa  podejmowana na rzecz trzeźwości nabiera szczególnego znaczenia. Tak więc zainteresowanie się pielgrzymką i aktywne włączenie się w nią, może być pięknym gestem wyrażającym naszą miłość do Ojczyzny. Czytaj dalej

Pielgrzymka Kowary Krzeszów – informacja

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

  1. Dojazd do Kowar – indywidualny. Organizatorzy zapewniają dla samochodów osobowych parking w Kowarach oraz przewóz uczestników z Krzeszowa do Kowar po zakończeniu pielgrzymki. Pojazdy oznakować białą kartką za przednią szybą z napisem „PIELGRZYMKA”.

  2. Wpisowe osoby dorosłej- 30 zł; dziecka – 15 zł i obejmuje m.in.:

Czytaj dalej

Spotkanie w Licheniu

Diecezja Legnicka w trosce o Narodowy Kongres Trzeźwości

Dla usprawnienia zaangażowania duszpasterstwa trzeźwości Diecezji Legnickiej na rzecz Narodowego Kongresu Trzeźwości J.E. Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał do istnienia z dniem 10 kwietnia 2017 r., na wniosek diecezjalnego duszpasterza trzeźwości, Diecezjalny Komitet Organizacyjny Narodowego Kongresu Trzeźwości. W skład Komitetu weszły 22 osoby: diecezjalny duszpasterz trzeźwości ks. Bronisław Piśnicki, jako przewodniczący, jego zastępcy: O. Paweł Tarnowski OFM i ks. Robert Rynkiewicz oraz jako członkowie: przedstawiciele Diecezjalnego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości, a także wolontariusze działający w Diecezjalnym Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie z siedzibą w Krzeszowie, diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Czytaj dalej

Uchwała Sejmu RP

Rok 2017 Rokiem troski o trzeźwość Narodu

9 marca 2017 roku Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2017 Rokiem troski o trzeźwość Narodu.
Oto jej treść:
„W obliczu stałego wzrostu spożycia alkoholu przez Polaków Sejm RP ustanawia rok 2017 Rokiem troski o trzeźwość Narodu. Badania naukowe potwierdzają, że nadużywanie alkoholu przynosi ogromne straty ekonomiczne dla budżetu państwa, wielokrotnie przekraczające doraźne zyski. Czytaj dalej

Ks. dr Marek Dziewiecki o odpowiedzialności rodziny za trzeźwość Narodu.

Wszystko to, co na tej ziemi jest dobre, zaczyna się od szczęśliwego małżeństwa i trwałej rodziny. Miłość małżeńska i rodzicielska to wskazany przez Boga pierwszy i najlepszy sposób pokonywania samotności oraz wspólnego wzrastania w świętości, czyli stawania się kimś podobnym do Stwórcy. To właśnie od małżeństwa i rodziny zależy w największym stopniu to, czy na świat przychodzą nowi obywatele naszego kraju i w jaki sposób wychowywane jest młode pokolenie Polaków. Jednym z warunków miłości małżonków i rodziców jest ich stanowcza troska o własną trzeźwość i o trzeźwość męża czy żony, a także troska o wychowanie dzieci i młodzieży w abstynencji w wieku rozwojowym i o zachowanie trzeźwości w dorosłym życiu. Czytaj dalej