Zaproszeni na rekolekcje do Zagórza Śl.

 „Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa
od wszystkiego, co się tej nadziei może się sprzeciwić.”

Jan Paweł II

Przyjaciółko, Przyjacielu. Koleżanko, Kolego !
        
        Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w:
     
  WIOSENNYCH  REKOLEKCJACH  TRZEŹWOŚCIOWYCH

Odbędą się one w dniach 10 – 12 marca 2017 r. w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Zagórzu Śląskim, ul. Główna 40. Myśl przewodnia tego spotkania:

PRZEBACZENIE.

UWAGA : BRAK  MIEJSC !!!

Prosimy o nie przesyłanie zgłoszeń !!!

Czytaj dalej

Boże Narodzenie 2016 rok

Dzisiejszy świat przysparza nam wiele powodów do smutku i lęku. Zbliżają się jednak Święta Bożego Narodzenia, niosące z sobą ogromny ładunek pokoju, nadziei i radości. W Tajemnicy bowiem Betlejemskiej Nocy na nowo odkrywamy prawdę o Bogu, który jest ponad wszystkim, więcej, że jest z nami w osobie Jezusa i daje tyle dowodów swojej miłości i bliskości.

Życzmy sobie nawzajem, na czas świątecznych przeżyć, głębokiego doświadczenia tej Miłości, a blask Betlejem niech rodzi w naszych sercach pokój, budzi nadzieję i ufność, wyzwala radość. Umocnieni łaskami Betlejemskiego Dziecięcia wkraczajmy w Nowy 2017 Rok z ufnością, ale i ze świadomością misji głoszenia Dobre Nowiny o zbawieniu i świadczenia o miłości Jezusa pośród
świata.

Z darem modlitwy i serdecznymi pozdrowieniami                                                                                 ks. Bronisław Piśnicki

Jeszcze jeden głos o pielgrzymce do Łagiewnik

Sprawozdanie z pielgrzymki członków stowarzyszenia ,,Apostolstwo
Trzeźwości” do Łagiewnik w Roku Miłosierdzia Bożego.

Organizatorami pielgrzymki „Trzeźwość Narodu” byli Joanna, Sylwester i Tomasz reprezentujący Lubański Okręg Legnickiego Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie. Stowarzyszenie ,, Apostolstwo Trzeźwości” reprezentujące Zgorzelecki Okręg Legnickiego Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie włączyło się w składzie 10-oosobowej grupy do tej pielgrzymki. W dniu 2 września 2016 r ze Zgorzelca wyjechała grupa czterech osób i wspólnie z Lubańską grupą w pierwszej kolejności odwiedziliśmy Klasztor Dominikanów, Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Gidlach i tam uczestniczyliśmy we Mszy Świętej odprawianej przez ojca Juliana w intencji naszych pielgrzymów i o trzeźwość Narodu. Czytaj dalej

Weekendowe warsztaty terapeutyczne w Zgorzelcu

Sprawozdanie z weekendowych warsztatów terapeutycznych zorganizowanych dla
członków Apostolstwo Trzeźwości w Legnicy w dniach 23-25.09.2016r.

W dniach od 23 do 25. 09. 2016r 11-osobowa grupa Apostolstwa Trzeźwości wzięła udział w
warsztatach terapeutycznych , jako podsumowanie rocznej pracy nad sobą w Grupie Duchowego Wsparcia w roku 2016r. Prowadzącą była Pani Leonarda Kochanowska a opiekę duchową sprawował ks. Marcin Konieczny – wikary parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu i jednocześnie opiekun ww. grupy. Czytaj dalej