Pielgrzymka Kowary Krzeszów – informacja

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

  1. Dojazd do Kowar – indywidualny. Organizatorzy zapewniają dla samochodów osobowych parking w Kowarach oraz przewóz uczestników z Krzeszowa do Kowar po zakończeniu pielgrzymki. Pojazdy oznakować białą kartką za przednią szybą z napisem „PIELGRZYMKA”.

  2. Wpisowe osoby dorosłej- 30 zł; dziecka – 15 zł i obejmuje m.in.:

Czytaj dalej

Spotkanie w Licheniu

Diecezja Legnicka w trosce o Narodowy Kongres Trzeźwości

Dla usprawnienia zaangażowania duszpasterstwa trzeźwości Diecezji Legnickiej na rzecz Narodowego Kongresu Trzeźwości J.E. Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał do istnienia z dniem 10 kwietnia 2017 r., na wniosek diecezjalnego duszpasterza trzeźwości, Diecezjalny Komitet Organizacyjny Narodowego Kongresu Trzeźwości. W skład Komitetu weszły 22 osoby: diecezjalny duszpasterz trzeźwości ks. Bronisław Piśnicki, jako przewodniczący, jego zastępcy: O. Paweł Tarnowski OFM i ks. Robert Rynkiewicz oraz jako członkowie: przedstawiciele Diecezjalnego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości, a także wolontariusze działający w Diecezjalnym Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie z siedzibą w Krzeszowie, diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Czytaj dalej

Uchwała Sejmu RP

Rok 2017 Rokiem troski o trzeźwość Narodu

9 marca 2017 roku Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2017 Rokiem troski o trzeźwość Narodu.
Oto jej treść:
„W obliczu stałego wzrostu spożycia alkoholu przez Polaków Sejm RP ustanawia rok 2017 Rokiem troski o trzeźwość Narodu. Badania naukowe potwierdzają, że nadużywanie alkoholu przynosi ogromne straty ekonomiczne dla budżetu państwa, wielokrotnie przekraczające doraźne zyski. Czytaj dalej

Ks. dr Marek Dziewiecki o odpowiedzialności rodziny za trzeźwość Narodu.

Wszystko to, co na tej ziemi jest dobre, zaczyna się od szczęśliwego małżeństwa i trwałej rodziny. Miłość małżeńska i rodzicielska to wskazany przez Boga pierwszy i najlepszy sposób pokonywania samotności oraz wspólnego wzrastania w świętości, czyli stawania się kimś podobnym do Stwórcy. To właśnie od małżeństwa i rodziny zależy w największym stopniu to, czy na świat przychodzą nowi obywatele naszego kraju i w jaki sposób wychowywane jest młode pokolenie Polaków. Jednym z warunków miłości małżonków i rodziców jest ich stanowcza troska o własną trzeźwość i o trzeźwość męża czy żony, a także troska o wychowanie dzieci i młodzieży w abstynencji w wieku rozwojowym i o zachowanie trzeźwości w dorosłym życiu. Czytaj dalej

Informacje ogólne

Cel Narodowego Kongresu Trzeźwości

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Spotykamy się, aby:

modlić w intencji odnowy i przemiany Narodu;

lepiej zrozumieć wyzwania (diagnoza problemów);

zintegrować środowiska trzeźwościowe;

przedyskutować i wypracować skuteczne rozwiązania;

przekazywać informacje i postulaty tym, którzy stanowią prawo;

zmobilizować do współdziałania różnych uczestników życia społecznego.

Spodziewane efekty Kongresu:

powstanie wspólnot i grup w Kościele, które podejmą inicjatywy modlitewne w intencji trzeźwości Narodu;

stworzenie Narodowego Programu Trzeźwości;

wzmocnienie współpracy wszystkich grup społecznych na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu, a także promocji trzeźwości i abstynencji;

upowszechnienie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu;

promowanie skutecznych rozwiązań problemów uzależnień.