Adwentowa troska o trzeźwość

Adwentowa troska o trzeźwość

                                   NASZA   ADWENTOWA  TROSKA   O  TRZEŹWOŚĆ

Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Zespołu Apostolstwa  Trzeźwości,   skierował adwentowy list do duchownych, a szczególnie duszpasterzy trzeźwości . Przesłanie tego listu odnosi się też do wszystkich, którym drogie są sprawy dotyczące trzeźwości, stąd uznałem za stosowne, by ten list dotarł do szerszego grona.   Zachęcam do zapoznania się
z komentarzem do listu Ojca Oskara i z treścią samego listu. Postarajmy się pozytywnie zareagować na apel ks. Biskupa i sugestie Ojca Oskara.

Z adwentowym pozdrowieniem
ks. Bronisław P.

 

                                         Pochwalony Jezus Chrystus!

W imieniu Bpa Tadeusza Bronakowskiego przesyłam pismo z prośbą i zachętą  do podjęcia umartwienia i modlitwy w intencji otrzeźwienia naszych braci i sióstr. Propozycja zawarta w liście nie jest szczegółowym wyznaczeniem jakiś działań. Bp Tadeusz liczy na konkretne inicjatywy według inwencji i możliwości każdego z nas. Dla jednych to będzie post o chlebie i wodzie raz lub dwa razy w tygodniu i jedna dziesiątka różańca dziennie. Inni mogą mieć inne możliwości – np. post warzywny albo mniejsze posiłki i adoracja przez pewien czas Najświętszego Sakramentu. Jakie dzieła pokutne i modlitewne wybierzemy zależy to od każdego z nas. Ważne jest, abyśmy wzbudzili taką intencję, zmobilizowali się  i wspólnie  podjęli walkę duchową o człowieka i naszą Ojczyznę.

Zachęcam do lektury listu od ks. Biskupa Tadeusz Bronakowskiego.

                                                    Pozdrawiam serdecznie

 Oskar Puszkiewicz OFM

 

Przygotujcie drogę Panu! (Iz 40,3)

Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał (J 3, 30)

POST I MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ NARODU – ADWENT 2020

Prośba i zachęta Przewodniczącego Zespołu KEP Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych do podjęcia umartwienia i modlitwy w intencji otrzeźwienia naszych braci i sióstr

Na progu Adwentu chciejmy usłyszeć wołanie, aby przygotować drogę nadchodzącemu Zbawicielowi. Przygotujmy ją w duchu największego patrona osób niepijących – św. Jana Chrzciciela. On wzywając do nawrócenia naród izraelski, sam był przykładem życia wstrzemięźliwego, przepełnionego modlitwą i ofiarą. Św. Jan Chrzciciel rozumiał, że tylko taka postawa wyjedna nawrócenie grzeszników i sprawi, że otworzą się na Dobrą Nowinę głoszoną przez Jezusa. Sam prorok był człowiekiem wielkiej pokory. Jego największym pragnieniem było, aby Chrystus wzrastał, a on się umniejszał.

W sytuacji pogłębiającego się kryzysu społecznego i moralnego w naszej Ojczyźnie, konieczna jest mobilizacja duchowieństwa do odważnego dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie, który wyswobodził nas ku wolości (por. Ga 5, 1). Biskupi, kapłani, zakonnicy i siostry zakonne, będąc w szczególny sposób odpowiedzialni za przygotowanie drogi dla Pana, mają do odegrania wielką, prorocką rolę głoszenia konieczności nawrócenia z grzechów, które odbierają narodowi wolność wewnętrzną, zwłaszcza nawrócenia z grzechów pijaństwa.

Wszelkie formy kryzysu i trudnych wyzwań, z jakimi przychodzi nam się obecnie mierzyć, są wezwaniem do ofiarnego i stanowczego zaangażowania się na rzecz apostolstwa trzeźwości. Zwłaszcza, że drastycznie rośnie liczba uzależnionych od alkoholu, a także inne straszliwe nałogi zbierają obfite plony wśród Polaków, zwłaszcza młodych. Polacy wydali na alkohol aż 39 mld zł w ciągu ostatniego roku. To ponad 1000 zł na osobę.

„Każdy małżonek, rodzic, kapłan, nauczyciel, polityk, samorządowiec, dziennikarz, twórca kultury, każdy szlachetny i odpowiedzialny człowiek powinien pamiętać o tej fundamentalnej zasadzie, że im trudniejsza jest sytuacja, w jakiej się znajdujemy, im bardziej dotkliwe są skutki koronawirusa, z im większą próbą charakteru i człowieczeństwa przychodzi się nam mierzyć, tym bardziej radykalnie należy dbać o własną trzeźwość oraz o trzeźwość całego Narodu. Tym większym też błogosławieństwem dla wszystkich stają się ci, którzy decydują się na abstynencję i żyją w wolności dzieci Bożych” (Ks. dr M. Dziewiecki).

Pamiętając o wezwaniu do trzeźwości polskiego narodu, jakie popłynęło z ust Matki Najświętszej objawiającej się w Gietrzwałdzie, pragniemy w czasie Adwentu podjąć inicjatywę postu i modlitwy w intencji otrzeźwienia naszej Ojczyzny.

Zachęcam wszystkich drogich kapłanów i osoby życia konsekrowanego do podjęcia całkowitej abstynencji nie tylko w Adwencie, ale także w czasie przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, wielkiego apostoła trzeźwości. Proszę, abyście zachęcili wiernych do postu od alkoholu i codziennej modlitwy, a także do zaangażowania we wspólnoty przy parafii, bractwa trzeźwości, kółka różańcowe i inne. Pomimo różnych trudności próbujcie organizować sami grupy modlitewne dorosłych i dzieci. W ten sposób twórzmy nową kulturę trzeźwości człowieka wolnego.

Proponuję spotkania z liderami społecznymi, w tym systematyczne spotkania z posłami, aby przekonywać o konieczności ratowania naszych rodaków przed zniewoleniem i nałogami. Musimy uświadamiać, jak pilne jest dziś, dla dobra Ojczyzny i życia wiecznego rodaków, ograniczenie fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu oraz likwidacja jego reklamy.

Musimy naprawdę z determinacją dokonać tych zmian, gdyż tego oczekuje od nas Bóg. Jestem przekonany, że gdy podejmiemy sami i poprosimy też innych o codzienne ofiarowanie swoich trudów, cierpień, przeciwności w intencji nawrócenia grzeszników, którzy przez niegodziwe działania niszczą drugich, to nasze wysiłki wydadzą owoce. Gdy zobowiążemy się do systematycznej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu, a także, gdy będziemy na różne sposoby pościć, to przyczynimy się do przemiany naszych rodaków i będziemy oglądać odnowę moralną naszego narodu.

Zauważyłem, że ważne jest, abyśmy w obecnej sytuacji spotykali się online. Wydaje mi się, że pierwsze spotkanie 9 listopada br. wypadło dobrze. Wyznaczyliśmy kierunek pracy Apostolstwa Trzeźwości w nowym roku duszpasterskim 2021. Jego hasło przewodnie brzmi: Trzeźwością pokonywać kryzys. 

Pragniemy dostrzec w tej trudnej sytuacji szansę, wierząc, że z Bożą pomocą możemy zmieniać siebie, Ojczyznę i świat na lepsze.

Na czas Adwentu udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP

  1. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Łomża, dnia 29 listopada 2020 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *