Apostolat Trzeźwości Góra św. Anny 2016 rok

Spotkanie Apostolatu Trzeźwości na Górze św.Anny  2016 rok