Jeszcze jeden głos o pielgrzymce do Łagiewnik

Sprawozdanie z pielgrzymki członków stowarzyszenia ,,Apostolstwo Trzeźwości” do Łagiewnik w Roku Miłosierdzia Bożego. Organizatorami pielgrzymki „Trzeźwość Narodu” byli Joanna, Sylwester i Tomasz reprezentujący Lubański Okręg Legnickiego Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie. Stowarzyszenie ,, Apostolstwo Trzeźwości” reprezentujące Zgorzelecki Okręg Legnickiego Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie włączyło się w składzie 10-oosobowej grupy do tej pielgrzymki.

Weekendowe warsztaty terapeutyczne w Zgorzelcu

Sprawozdanie z weekendowych warsztatów terapeutycznych zorganizowanych dla członków Apostolstwo Trzeźwości w Legnicy w dniach 23-25.09.2016r. W dniach od 23 do 25. 09. 2016r 11-osobowa grupa Apostolstwa Trzeźwości wzięła udział w warsztatach terapeutycznych , jako podsumowanie rocznej pracy nad sobą w Grupie Duchowego Wsparcia w roku 2016r. Prowadzącą była Pani Leonarda Kochanowska a opiekę duchową sprawował

Wspomnienia z Pielgrzymki na Jasną Górę

35 pielgrzymka Apostolstwa  Trzeźwości  na Jasną Górę w intencji trzeźwości i odnowy moralnej Narodu Polskiego 18-19.06. 2016r. Pielgrzymka na Jasną Górę należy do najważniejszych wydarzeń w Duszpasterstwie Trzeźwości, obok Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu i Miesiąca Abstynencji. Jest okazją do ekspiacji za grzechy pijaństwa oraz okazją do spotkania się wielu osób, rodzin i środowisk zaangażowanych

Warsztaty Tradycji i Koncepcji

INTERGRUPA AA „WAŁBRZYSKA” Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty Tradycji i Koncepcji Wspólnoty Anonimowych Alkoholików WARSZTATY TRADYCJE  V – VIII  i   KONCEPCJE  V – VIII 30.09 – 2.10   2016r  –  KRZESZÓW dom sióstr Benedyktynek

Warsztaty 12 Kroków

INTERGRUPA AA „WAŁBRZYSKA” Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania 12 Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików (Kroki 1-12 ) Czyli przygotowania do bycia sobą, oraz do pracy ze Sponsorem WARSZTATY 12 KROKÓW WSPÓLNOTY                  ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW                  11 – 13  listopad 2016 r.  KRZESZÓW Bazylika – dom sióstr Benedyktynek

Rekolekcje w Zagórzu Śl.

                                                           ,,Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwić.” Jan Paweł I Przyjaciółko, Przyjacielu.                          Koleżanko, Kolego !                        Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w:                                              JESIENNYCH  REKOLEKCJACH  TRZEŹWOŚCIOWYCH