Archiwa autora: IrekAdmin

ZAPROSZENIE Zapraszamy na 17-tą „Kaczawską Trzeźwościową Drogę Krzyżową „ w Legnicy  21 sierpień 2021 rok   Serdecznie zapraszamy na nią wiernych parafii miasta Legnica i innych miejscowości, a także wszystkich którzy troszczą się o trzeźwość w naszym codziennym życiu. Wspomniana „DROGA KRZYZOWA” odbędzie się dnia 21.08.2021r. (sobota) o godz. 20.00 wzdłuż rzeki Kaczawy. Wymarsz nastąpi z pod Kościoła św. Jacka ul. Nadbrzeżna . Przebiegać będzie ul. Kartuską, Wałami rzecznymi następnie powrót do Kościoła św. Jacka (w razie opadów deszczu Droga Krzyżowa odbędzie się w kościele ). Przed rozpoczęciem nabożeństwa gromadzimy się o godz.20.00 na placu przy kościele św. Jacka. Uczestników uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą świec. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału  

 Apostolat  Trzeźwości w naszej parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wacie Bolesławieckiej rozpoczął swoją służbę w 1995r. Powstał aby nieść pomoc i nadzieję tym którzy pogrążeni są  w różnych uzależnieniach,  a szczególnie od alkoholu. Apostolat Trzeźwości promuje życie w szeroko pojętej trzeźwości wskazując  na  nieodpowiednie, a wręcz szkodliwe nadużywanie i używanie uzależniających środków chemicznych , praktykowanie wróżbiarstwa, zabobonów , ostrzega przed sektami i  psychomanipulacją , uzależnieniem od mas-medialnych środków i urządzeń, sieciowania, gier hazardowych itp. jak i również niesie pomoc: we wspieraniu i motywowaniu do leczenia uzależnienia i współuzależnienia – cała rodzina potrzebuje pomocy, informowanie o działalności placówek odwykowych oraz grup samopomocowych, prelekcje – konferencje dla grupy zorganizowanej na temat różnych uzależnień i form pomocy tz.”Warsztaty”, stoisko z literaturą – książki, ulotki z zakresu uzależnień   11 lat  Apostolat Trzeźwości współpracował z Centrum Duchowości im. Marii De Mattias w Bolesławcu i wspólnie organizował w każdy ostatni piątek m-ca „Warsztaty”…

Czytaj dalej

Drodzy! Apostolat Trzeźwości przy parafii Narodzenia NMP w Warcie Bolesławieckiej obchodzi 25-lecie istnienia. Uroczystość jubileuszowa odbędzie się dnia 8 sierpnia 2021 roku /niedz./. Chociaż jubileusz ten ma charakter lokalny,  to zrozumiałe, że powinien obudzić zainteresowanie w środowisku apostolatu trzeźwości całej naszej  Diecezji Legnickiej, tym więcej, że uroczystościom przewodniczyć będzie sam ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, który przewodniczy Ogólnopolskiej Komisji ds. Trzeźwości i Uzależnień przy Episkopacie Polski. Znamy jego wielkie zaangażowanie w sprawy, które są  tak ważne i dla nas wszystkich. Dlatego możliwość spotkania z Nim w Warcie Bolesławieckiej będzie dla nas dodatkową motywacją, by wziąć udział w wspomnianej uroczystości. Zachęcam więc najpierw do duchowego wsparcia organizatorów jubileuszu w Warcie Bolesławieckiej, a następnie do zorganizowania wyjazdu przedstawicieli Waszego rejonu na tę uroczystość. Rozpocznie się ona o godz. 12.30 Eucharystią, sprawowaną pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza w parafialnym kościele w Warcie Bolesławieckiej. Później będzie czas na dalsze świętowanie w miejscowej świetlicy. Przewidziany jest posiłek,…

Czytaj dalej

TRZEŹWOŚCIĄ  POKONYWAĆ  KRYZYS    Pod takim hasłem odbyła się dnia 13 czerwca 2021 roku XXIII  MIĘDZYDIECEZJALNA  PIELGRZYMKA W INTENCJI  TRZEŹWOŚCI  NARODU DICECEZJI  LEGNICKIEJ  I  DIECEZJI  ŚWIDNICKIEJ  do SANKTUARIUM MATKI  BOŻEJ   ŁASKAWEJ  w KRZESZOWIE.  Dlaczego takie właśnie hasło przyświecało naszemu pielgrzymowaniu? Otóż w dzisiejszych czasach współczesny człowiek spotyka się z wieloma problemami. Najbardziej jednak dotkliwe związane są z  pandemią koronawirusa. Jej wielorakie skutki  boleśnie uderzają  w dzisiejszego człowieka , destrukcyjnie wpływają na codzienne życie naszych rodzin. Budzi się niepewność , pojawia się w ludziach lęk i wyzwala strach. To wszystko prowadzi do poważnych kryzysów i to w wielu wymiarach życia. To niestety sprzyjać może nadmiernemu sięganiu po alkohol, tym więcej, że ciągle w naszym polskim społeczeństwie nie radzimy sobie z przywarą pijaństwa. Obserwacja  naszego codziennego życia  oraz rzetelne badania w tym zakresie, potwierdzają , że nadmierne używanie alkoholu jakby przyśpiesza i pogłębia się w Polsce. Sytuacja jest poważna, bo nietrzeźwość degraduje…

Czytaj dalej

Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Legnickiej

Nowa Inicjatywa  Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Legnickiej      Duszpasterstwo Trzeźwości naszej Diecezji, w porozumieniu ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną   im. św. Jana Pawła II w Legnicy, ,  poszerza  swoją działalność o punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Funkcjonować  będzie w siedzibie tejże Poradni,  w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.  Punkt  otwarty  będzie w każdy poniedziałek roboczy, od godz. 17.00 do 19.00. Dyżury pełnić będą, na zasadzie wolontariatu,  członkowie Diecezjalnego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości. Odpowiedzialnym za całość przedsięwzięcia jest diecezjalny duszpasterz trzeźwości  ks. Bronisław Piśnicki, a jego zastępcą  została Alicja Tokarska. Oprócz osób świeckich, dyżury, w miarę swoich możliwości, pełnić będą i księża zaangażowani w duszpasterstwie trzeźwości, między innymi długoletni współpracownik  duszpasterstwa trzeźwości Ojciec Paweł Tarnowski OFM – duszpasterz i socjoterapeuta  oraz Ojciec Bogdan Koczor OFM, długoletni duszpasterz osób uzależnionych. Z powyższą  inicjatywą nasze duszpasterstwo  wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z przezwyciężaniem plagi pijaństwa i alkoholizmu, która w naszym polskim społeczeństwie niestety nie maleje,…

Czytaj dalej

XXIII  MIĘDZYDIECEZJALNA  PIELGRZYMKA W INTENCJI  TRZEŹWOŚCI  NARODU DICECEZJI  LEGNICKIEJ  I  DIECEZJI  ŚWIDNICKIEJ, SANKTUARIUM  MATKI  BOŻEJ   ŁASKAWEJ KRZESZÓW  –  13 CZERWCA  2021 r.   Siostry i Bracia! Nasza ziemska droga, którą przemierzamy, jest pielgrzymowaniem do Domu naszego Ojca. Jak spojrzymy w naszą przeszłość i teraźniejszość, to były i są takie chwile i momenty, kiedy stajemy na rozdrożu i trzeba dokonać wyboru: którą pójść drogą, w jakim kierunku się udać, jakie wartości wybrać, po której stronie się opowiedzieć. Czujemy się wtedy zagubieni, pełni trwogi i bezradni. W obecnym czasie, kiedy zmagamy się z pandemią koronawirusa i jej wielorakimi skutkami, tym więcej budzi się niepewność, lęk i strach i w konsekwencji pojawiać się mogą kryzysy w różnych wymiarach życia. To niestety sprzyjać może nadmiernemu sięganiu po alkohol, tym więcej, że ciągle w naszym polskim życiu nie radzimy sobie z przywarą pijaństwa. Sytuacja jest poważna, bo nietrzeźwość degraduje człowieka, osłabia duchowo i religijnie, podcina…

Czytaj dalej

Drodzy! Zbliżają się największe chrześcijańskie święta Zmartwychwstania Pańskiego. Przychodzi nam przeżywać je w trudnym czasie pandemii ze wszystkimi jej skutkami. W załączniku kieruję do Was, Drodzy Apostołowie Trzeźwości, życzenia  i zapewniam o modlitwie. Do zobaczenia na drogach naszego apostolskiego zaangażowania na rzecz trzeźwości i pomocy osobom uzależnionym  oraz ich bliskim. Ks. Bronek    

Szczęść Boże drodzy AT! Niestety z powodów epidemicznych i aktualnych obostrzeń, Wiosenne Dni Skupienia Diecezjalnych  Zespołów Apostolstwa Trzeźwości (Świdnickiego i Legnickiego ) w dniach 9-11 kwietnia w Wambierzycach NIE ODBĘDĄ SIĘ w wyznaczonym terminie. Planujemy przeniesienie spotkania na późniejszy termin. Osoby które są gotowe na uczestnictwo w późniejszym terminie zachowują wpłacone składki. Osoby rezygnujące otrzymają zwrot zaliczek. Prosimy  o informacje dla Gosi i Przemka Do zobaczenia !

WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA DZAT DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ I LEGNICKIEJ WAMBIERZYCE, 09-11. 04. 2021 Szczęść Boże! Witamy Was serdecznie!!! W imieniu księży – Rafała Chudego i Bronisława Piśnickiego, naszych diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości, zapraszamy na Wiosenne Dni Skupienia świdnickiego i legnickiego Diecezjalnego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości, które odbędą się w dniach 9-11 kwietnia 2021 r. w Domu Pielgrzyma NAZARET w Wambierzycach. Dysponujemy 43 miejscami noclegowymi – po 21 na każdy apostolat. Koszt pobytu (nocleg+wyżywienie) – 160 zł od osoby. Zgłoszenia do 30 marca br. przyjmują: Dla osób z Apostolatu Świdnickiego: Przemek Kubiak, tel. 602 138 815 Dla osób z Apostolatu Legnickiego: Małgorzata Janik, tel. 602 572 243 Po dokonaniu przedpłaty, prosimy o potwierdzenie telefonicznie, bądź sms’em swojego udziału u wyżej wymienionych osób. Zaliczka –  50 zł od osoby, płatna na konto bankowe: Piśnicki Bronisław, nr konta: 73 1020 5095 000 5902 0172 2768 Adres:      58–425 Szarocin 140 W tytule przelewu wpisujemy: WAMBIERZYCE Zaliczka nie…

Czytaj dalej

 DROGA KRZY  Z KRZYŻEM BLIŻEJ   Każdy  w końcu trafi  na swoją krzyżową     drogę. Pytanie tylko, kim na niej będzie :     gapiem, żołdakiem,  faryzeuszem, płaksą,    łotrem, Matką, Szymonem czy Weroniką…                                                 PROLOG   Przez wiele wieków krzyż był wpisany krajobraz miast, pól, dróg, cmentarzy, wiosek… Był obecny w sztuce, w obrzędach, w gestach, był w błogosławieństwach, w pożegnaniach… Był na łańcuszkach, w odznaczeniach, na sztandarach, Był u progu i u kresu życia człowieka, był w jego chwale i przy jego poniżeniu, a najbliżej przy jego cierpieniu. Teraz krzyże powoli znikają z krajobrazu, ze sztuki z życia. Świat odwraca się ,oddala, ucieka od krzyża, bo chce zapomnieć o cierpieniu, o grzechu, o piekle, o niebie i zbawieniu. Dlatego, gdy przychodzi cierpienie, człowiek traktuje je jak przekleństwo. Gdy trzeba kochać aż do ofiary, człowiek widzi w tym niebezpieczeństwo. A gdy staje się twarzą w twarz ze śmiercią, to nie…

Czytaj dalej

10/33