Boże Narodzenie 2016 rok

Dzisiejszy świat przysparza nam wiele powodów do smutku i lęku. Zbliżają się jednak Święta Bożego Narodzenia, niosące z sobą ogromny ładunek pokoju, nadziei i radości. W Tajemnicy bowiem Betlejemskiej Nocy na nowo odkrywamy prawdę o Bogu, który jest ponad wszystkim, więcej, że jest z nami w osobie Jezusa i daje tyle dowodów swojej miłości i bliskości.

Życzmy sobie nawzajem, na czas świątecznych przeżyć, głębokiego doświadczenia tej Miłości, a blask Betlejem niech rodzi w naszych sercach pokój, budzi nadzieję i ufność, wyzwala radość. Umocnieni łaskami Betlejemskiego Dziecięcia wkraczajmy w Nowy 2017 Rok z ufnością, ale i ze świadomością misji głoszenia Dobre Nowiny o zbawieniu i świadczenia o miłości Jezusa pośród
świata.

Z darem modlitwy i serdecznymi pozdrowieniami                                                                                 ks. Bronisław Piśnicki