Archiwum kategorii: Aktualności

„ Pochylić się nad drugim człowiekiem”

W pierwszym dniu po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, gdy apostołowie zamknęli drzwi pomieszczenia, w którym przebywali z obawy przed otoczeniem można powiedzieć, iż ich wiara w to ze Pan Jezus pokonał śmierć była bardzo niewielka i brakowało im odwagi żeby o tym mówić mówią o tym słowa Ewangelii Św. przeznaczone na dziś. I musiał zstąpić na nich Duch Św. żeby dodać im odwagi i posłać ich by mówili o tym innym ludziom.

Czytaj dalej

 W dniach 13-15 marzec 2015 r. odbyły się po raz 44  rekolekcje dla osób uzależnionych i ich rodzin  w Zagórzu Śl. Myślą przewodnią tych dni była  S I Ł A   W Y Ż S Z A .Temat przybliżyła nam Lonia ze Zgorzelca. Grupa rekolekcyjna liczyła około 100 uczestników.

Duchową adopcję i słowo na temat zagrożeń aborcyjnych wygłosili : Daniela i Janusz z Warty Bolesławieckiej .   Poinformowali oni o 30  nowych zgłoszeniach do modlitwy w tej intencji. 

Czytaj dalej

„ Przemienić się i dać się poprowadzić”

Słowa Ewangelii Św. przeznaczone na dziś opisujące zdarzenie, jakie miało miejsce na Górze Przemienienia, zachęcają nas do przemiany własnej. Nie jesteśmy w stanie zmienić nikogo, jego poglądów zachowań, przyzwyczajeń etc. ale na pewno jesteśmy zdolni do tego, żeby zmienić samego siebie, stać się lepszym człowiekiem. I nad tym każdy z nas musi pochylić się sam, w pełni pokory i prawdy udzielić szczerej i uczciwej odpowiedzi, czy chcę zmieniać swoje życie, czy chce być innym, lepszym człowiekiem?

Czytaj dalej

Liturgia słowa dzisiejszej Mszy Świętej zaprasza nas do zatrzymania się i do zastanowienia się nad swoją postawą, do zadania sobie pytania:, na którym miejscu w moim życiu jest Jezus Chrystus? Czy jest On na miejscu pierwszym, czy też na którymś dalszym? W związku z tym, czy kocham Jezusa?

Czytaj dalej

Odpoczywać i świętować….

Tradycyjnie już od prawie dwudziestu już lat, w trzecią niedzielę adwentu, pacjenci aktualnie odbywający terapię na Oddziale Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu a także tzw. „absolwenci tego oddziału oraz trzeźwiejący alkoholicy ich rodziny i sympatycy ludzi zdrowiejących spotykają się by uczestniczyć we Mszy św. oraz złożyć sobie wzajemnie świąteczne życzenia Pogody Ducha i wytrwałości na drodze ku trzeźwości. Spotkania te odbywają się przy wydatnej pomocy Dyrekcji Szpitala oraz terapeutów i personelu medycznego Oddziału Leczenia Uzależnień.

Czytaj dalej

…dla Niego prostujcie ścieżki!

Słowa ewangelii przeznaczonej na drugą niedzielę adwentu, jakie dziś usłyszeliśmy podczas comiesięcznej Mszy świętej w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym, która sprawowana była w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień, zapraszają nas wszystkich do zatrzymania się i pokornego spojrzenia „w głąb siebie, przyjrzenia się swoim słabościom, które tak często są powodem „upadku.

Czytaj dalej

Tytułowe określenie: „żywe tabernakulum – jakiego użył a następnie uzasadnił w homilii ks. Krzysztof Czadowski Wikariusz tutejszej parafii, podczas comiesięcznej Mszy świętej w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym, która sprawowana była w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień, dla wielu z nas a dla mnie na pewno jest zaproszeniem do refleksji nad podstawą naszej ziemskiej pielgrzymki.

Czytaj dalej

W dniach 10-12.10.2014 w Zagórzu śl. w Diecezjalnym Ośrodku „CARITAS”, odbyło się cykliczne- 43 – spotkanie rekolekcyjne, dla osób uzależnionych i ich rodzin. Temat przewodni, to słowa św. Pawła :”KU WOLNOśCI WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS”  Jesienne rekolekcje, pod przewodnictwem i duchową opieką ks. Bronisława, a także O.Pawła,  ks. Roberta, O.Andrzeja,  ks. Sławomira, były zorganizowane wspólnie z KRUCJATĄ WYZWOLENIA CZŁOWIEKA [ KWC], której założeniem jest :  „DOBROWOLNA  ABSTYNENCJA  JAKO  SKUTECZNY  ŚRODEK  DO  OSIĄGNIĘCIA  CELU, JAKIM JEST ZWALCZANIE  SPOŁECZNEJ  KLĘSKI  ALKOHOLIZMU I WSZELKICH ZNIEWOLEŁ.”

Czytaj dalej

„Jesteś Panie winnym krzewem a my jego latorośle, moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz Swą miłością – te słowa radosnej oazowej piosenki zabrzmiały w moim sercu po dzisiejszej wieczornej Mszy świętej w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym, która jak co miesiąc sprawowana była w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień.

Czytaj dalej

Drodzy !

Uzależnienie od alkoholu staje się poważnym problemem nie tylko dla osoby dotkniętej tą chorobą. Niszczy też relacje małżeńskie. Pomimo uczestnictwa w  różnych formach terapii dla uzależnionych lub współuzależnionych, problemy w małżeństwach pozostają często nierozwiązane. Brakuje dialogu. Pozostaje pustka i bezsilność … I co dalej? Propozycją dającą szansę i nadzieją mogą być „SPOTKANIA MAŁŻŁSKIE .

Czytaj dalej

130/130