XIX Pielgrzymka Kowary Krzeszów

To już XIX – ty raz odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2017 r. Piesza Międzydiecezjalna Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości Narodu Diecezji Legnickiej i Diecezji Świdnickiej z Kowar do Krzeszowa. Serdecznie na nią zapraszamy  wszystkich, którym droga jest sprawa trzeźwości naszego Narodu. Dzisiaj, kiedy niepokoi coraz słabsza kondycja    moralna i duchowa polskiego społeczeństwa, a wiedząc jak

Pielgrzymka Kowary Krzeszów – informacja

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW Dojazd do Kowar – indywidualny. Organizatorzy zapewniają dla samochodów osobowych parking w Kowarach oraz przewóz uczestników z Krzeszowa do Kowar po zakończeniu pielgrzymki. Pojazdy oznakować białą kartką za przednią szybą z napisem „PIELGRZYMKA”. Wpisowe osoby dorosłej- 30 zł; dziecka – 15 zł i obejmuje m.in.:

Spotkanie w Licheniu

Diecezja Legnicka w trosce o Narodowy Kongres Trzeźwości Dla usprawnienia zaangażowania duszpasterstwa trzeźwości Diecezji Legnickiej na rzecz Narodowego Kongresu Trzeźwości J.E. Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał do istnienia z dniem 10 kwietnia 2017 r., na wniosek diecezjalnego duszpasterza trzeźwości, Diecezjalny Komitet Organizacyjny Narodowego Kongresu Trzeźwości. W skład Komitetu weszły 22 osoby: diecezjalny duszpasterz trzeźwości ks.

Uchwała Sejmu RP

Rok 2017 Rokiem troski o trzeźwość Narodu 9 marca 2017 roku Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2017 Rokiem troski o trzeźwość Narodu. Oto jej treść: „W obliczu stałego wzrostu spożycia alkoholu przez Polaków Sejm RP ustanawia rok 2017 Rokiem troski o trzeźwość Narodu. Badania naukowe potwierdzają, że nadużywanie alkoholu przynosi ogromne straty ekonomiczne dla

Słowo na VII Niedzielę – 12 lutego 2017

Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie! Jednym z wielu działań duszpasterskich podejmowanych w naszych parafiach jest troska o trzeźwość społeczeństwa. Ma ona ogromne znaczenie dla kondycji moralnej i duchowej polskiego społeczeństwa. Nie maleje w nim bowiem zjawisko pijaństwa i alkoholizmu. Badania wykazują, że szczególnie gwałtownie wzrasta spożycie alkoholu wśród młodych. Obecnie aż 57% nastolatków regularnie sięga po

Zaproszeni na rekolekcje do Zagórza Śl.

 „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może się sprzeciwić.” Jan Paweł II Przyjaciółko, Przyjacielu. Koleżanko, Kolego !                  Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w:         WIOSENNYCH  REKOLEKCJACH  TRZEŹWOŚCIOWYCH Odbędą się

Kalendarium 2107 rok

SPOTKAŃ  ORGANIZOWANYCH  LUB  WSPIERANYCH                        PRZEZ   DUSZPASTERSTWO  TRZEŹWOŚCI        DIECEZJI  LEGNICKIEJ          W   ROKU  2017

Boże Narodzenie 2016 rok

Dzisiejszy świat przysparza nam wiele powodów do smutku i lęku. Zbliżają się jednak Święta Bożego Narodzenia, niosące z sobą ogromny ładunek pokoju, nadziei i radości. W Tajemnicy bowiem Betlejemskiej Nocy na nowo odkrywamy prawdę o Bogu, który jest ponad wszystkim, więcej, że jest z nami w osobie Jezusa i daje tyle dowodów swojej miłości i

Jeszcze jeden głos o pielgrzymce do Łagiewnik

Sprawozdanie z pielgrzymki członków stowarzyszenia ,,Apostolstwo Trzeźwości” do Łagiewnik w Roku Miłosierdzia Bożego. Organizatorami pielgrzymki „Trzeźwość Narodu” byli Joanna, Sylwester i Tomasz reprezentujący Lubański Okręg Legnickiego Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie. Stowarzyszenie ,, Apostolstwo Trzeźwości” reprezentujące Zgorzelecki Okręg Legnickiego Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie włączyło się w składzie 10-oosobowej grupy do tej pielgrzymki.

Weekendowe warsztaty terapeutyczne w Zgorzelcu

Sprawozdanie z weekendowych warsztatów terapeutycznych zorganizowanych dla członków Apostolstwo Trzeźwości w Legnicy w dniach 23-25.09.2016r. W dniach od 23 do 25. 09. 2016r 11-osobowa grupa Apostolstwa Trzeźwości wzięła udział w warsztatach terapeutycznych , jako podsumowanie rocznej pracy nad sobą w Grupie Duchowego Wsparcia w roku 2016r. Prowadzącą była Pani Leonarda Kochanowska a opiekę duchową sprawował