Przygotowania do XVII Pielgrzymki

„ Panie Jezu dodaj sił, bo jesteśmy słabi ……” We wtorek 12 maja 2015r. spotkaliśmy się w Kamiennej Górze w gronie członków Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Legnickiej omówić stan przygotowań i rozdzielić między siebie posługiwanie podczas XVII Pieszej Międzydiecezjalnej Pielgrzymki w intencji trzeźwości narodu Kowary – Krzeszów a pielgrzymować będziemy do tronu Matki Bożej Łaskawej

Zaproszenie na majówkę

Apostolat Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Rejonu Bolesławieckiego Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości zaprasza na „Majówkę w Borówkach” która odbędzie się 16 maja 2015r. /sobota/ w Gospodarstwie Agroturystycznym „Gajówka Głuszec” u Bogumiły Naruszewicz w Borówkach 25, 59—706 Gromadka. Program majówki: – do godz. 10.00 – przyjazd uczestników /kawa, herbata, etc./, 10.30 do 1330 – wyprawa piesza do 6-ciu

„ Trwać w Jezusie”

„Wytrwajcie we Mnie a Ja będę trwał w was” /J 15, 4/. Zacytowane słowa z Ewangelii przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę były kanwą homilii, którą wygłosił ks. Krzysztof Czadowski – wikariusz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym” podczas Mszy Św. koncelebrowanej, której przewodniczył nasz opiekun duchowy ksiądz Józef Hupa proboszcz tutejszej

Słowo Duszpasterza ds. Trzeźwości – ks.Bronisław Piśnicki

W trosce o  rodziny z problemem alkoholowym i o trzeźwość naszego społeczeństwa Diecezjalny Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie z siedzibą w Krzeszowie istnieje już czwarty rok. Przez swą działalnością pozwala skutecznie realizować swoją misję Duszpasterstwu Trzeźwości Diecezji Legnickiej, m. in. przez prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, który mieści się na terenie klasztoru Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie. 

Zaproszenie do moditwy

ZAPRASZAMY  DO   MODLITWY   O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE  DLA DIECEZJALNEGO  OŚRODKA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI I POMOCY RODZINIE Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWIE . Dobry i miłosierny Boże ! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla DIECEZJALNEGO OŚRODKA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI i POMOCY RODZINIE oraz dla  osób zaangażowanych w jego działalność,  promującą trzeźwość i oferującą pomoc rodzinie.  Dopomóż im mocą swej łaski   przygotować

W Bolesławcu

„ Pochylić się nad drugim człowiekiem” W pierwszym dniu po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, gdy apostołowie zamknęli drzwi pomieszczenia, w którym przebywali z obawy przed otoczeniem można powiedzieć, iż ich wiara w to ze Pan Jezus pokonał śmierć była bardzo niewielka i brakowało im odwagi żeby o tym mówić mówią o tym słowa Ewangelii Św. przeznaczone

Rekolekcje w Zagórzu Śl.

 W dniach 13-15 marzec 2015 r. odbyły się po raz 44  rekolekcje dla osób uzależnionych i ich rodzin  w Zagórzu Śl. Myślą przewodnią tych dni była  S I Ł A   W Y Ż S Z A .Temat przybliżyła nam Lonia ze Zgorzelca. Grupa rekolekcyjna liczyła około 100 uczestników. Duchową adopcję i słowo na temat zagrożeń

Msza św. w Bolesławcu

„ Przemienić się i dać się poprowadzić” Słowa Ewangelii Św. przeznaczone na dziś opisujące zdarzenie, jakie miało miejsce na Górze Przemienienia, zachęcają nas do przemiany własnej. Nie jesteśmy w stanie zmienić nikogo, jego poglądów zachowań, przyzwyczajeń etc. ale na pewno jesteśmy zdolni do tego, żeby zmienić samego siebie, stać się lepszym człowiekiem. I nad tym

„ Propozycja zmiany”

Liturgia słowa dzisiejszej Mszy Świętej zaprasza nas do zatrzymania się i do zastanowienia się nad swoją postawą, do zadania sobie pytania:, na którym miejscu w moim życiu jest Jezus Chrystus? Czy jest On na miejscu pierwszym, czy też na którymś dalszym? W związku z tym, czy kocham Jezusa?

Spotkanie w szpitalu

Odpoczywać i świętować…. Tradycyjnie już od prawie dwudziestu już lat, w trzecią niedzielę adwentu, pacjenci aktualnie odbywający terapię na Oddziale Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu a także tzw. „absolwenci tego oddziału oraz trzeźwiejący alkoholicy ich rodziny i sympatycy ludzi zdrowiejących spotykają się by uczestniczyć we Mszy św. oraz złożyć