„ Trwać w Jezusie”

„Wytrwajcie we Mnie a Ja będę trwał w was” /J 15, 4/. Zacytowane słowa z Ewangelii przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę były kanwą homilii, którą wygłosił ks. Krzysztof Czadowski – wikariusz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym” podczas Mszy Św. koncelebrowanej, której przewodniczył nasz opiekun duchowy ksiądz Józef Hupa proboszcz tutejszej

Słowo Duszpasterza ds. Trzeźwości – ks.Bronisław Piśnicki

W trosce o  rodziny z problemem alkoholowym i o trzeźwość naszego społeczeństwa Diecezjalny Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie z siedzibą w Krzeszowie istnieje już czwarty rok. Przez swą działalnością pozwala skutecznie realizować swoją misję Duszpasterstwu Trzeźwości Diecezji Legnickiej, m. in. przez prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, który mieści się na terenie klasztoru Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie. 

Zaproszenie do moditwy

ZAPRASZAMY  DO   MODLITWY   O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE  DLA DIECEZJALNEGO  OŚRODKA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI I POMOCY RODZINIE Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWIE . Dobry i miłosierny Boże ! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla DIECEZJALNEGO OŚRODKA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI i POMOCY RODZINIE oraz dla  osób zaangażowanych w jego działalność,  promującą trzeźwość i oferującą pomoc rodzinie.  Dopomóż im mocą swej łaski   przygotować

W Bolesławcu

„ Pochylić się nad drugim człowiekiem” W pierwszym dniu po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, gdy apostołowie zamknęli drzwi pomieszczenia, w którym przebywali z obawy przed otoczeniem można powiedzieć, iż ich wiara w to ze Pan Jezus pokonał śmierć była bardzo niewielka i brakowało im odwagi żeby o tym mówić mówią o tym słowa Ewangelii Św. przeznaczone

Rekolekcje w Zagórzu Śl.

 W dniach 13-15 marzec 2015 r. odbyły się po raz 44  rekolekcje dla osób uzależnionych i ich rodzin  w Zagórzu Śl. Myślą przewodnią tych dni była  S I Ł A   W Y Ż S Z A .Temat przybliżyła nam Lonia ze Zgorzelca. Grupa rekolekcyjna liczyła około 100 uczestników. Duchową adopcję i słowo na temat zagrożeń

Msza św. w Bolesławcu

„ Przemienić się i dać się poprowadzić” Słowa Ewangelii Św. przeznaczone na dziś opisujące zdarzenie, jakie miało miejsce na Górze Przemienienia, zachęcają nas do przemiany własnej. Nie jesteśmy w stanie zmienić nikogo, jego poglądów zachowań, przyzwyczajeń etc. ale na pewno jesteśmy zdolni do tego, żeby zmienić samego siebie, stać się lepszym człowiekiem. I nad tym

„ Propozycja zmiany”

Liturgia słowa dzisiejszej Mszy Świętej zaprasza nas do zatrzymania się i do zastanowienia się nad swoją postawą, do zadania sobie pytania:, na którym miejscu w moim życiu jest Jezus Chrystus? Czy jest On na miejscu pierwszym, czy też na którymś dalszym? W związku z tym, czy kocham Jezusa?

Spotkanie w szpitalu

Odpoczywać i świętować…. Tradycyjnie już od prawie dwudziestu już lat, w trzecią niedzielę adwentu, pacjenci aktualnie odbywający terapię na Oddziale Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu a także tzw. „absolwenci tego oddziału oraz trzeźwiejący alkoholicy ich rodziny i sympatycy ludzi zdrowiejących spotykają się by uczestniczyć we Mszy św. oraz złożyć

Prostowanie ścieżek

…dla Niego prostujcie ścieżki! Słowa ewangelii przeznaczonej na drugą niedzielę adwentu, jakie dziś usłyszeliśmy podczas comiesięcznej Mszy świętej w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym, która sprawowana była w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień, zapraszają nas wszystkich do zatrzymania się i pokornego spojrzenia „w głąb siebie, przyjrzenia się swoim

Żywe tabernakulum

Tytułowe określenie: „żywe tabernakulum – jakiego użył a następnie uzasadnił w homilii ks. Krzysztof Czadowski Wikariusz tutejszej parafii, podczas comiesięcznej Mszy świętej w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym, która sprawowana była w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień, dla wielu z nas a dla mnie na pewno jest zaproszeniem