Archiwum kategorii: Dla rodzin

DDA i DDD

Dorosłe Dzieci Alkoholików i Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcjonalnych
Termin ten dotyczy tych wszystkich dorosłych i samodzielnych osób, które wyrosły w domach z problemem uzależnienia, przemocy lub innej dysfunkcji. Dzieci w rodzinach z problemem uzależnienia są zakładnikami alkoholizmu lub innego patologicznego zachowania, które zmusza je do życia w nieszczęściu i rozpaczy. Są zakładnikami jednego lub obojga rodziców, którzy sami nie wiedzą, że są uzależnieni lub to negują. I co gorsza- są zakładnikami społeczeństwa, które oferuje im bardzo niewiele szans.

Czytaj dalej

Drodzy !

Uzależnienie od alkoholu staje się poważnym problemem nie tylko dla osoby dotkniętej tą chorobą. Niszczy też relacje małżeńskie. Pomimo uczestnictwa w  różnych formach terapii dla uzależnionych lub współuzależnionych, problemy w małżeństwach pozostają często nierozwiązane. Brakuje dialogu. Pozostaje pustka i bezsilność … I co dalej? Propozycją dającą szansę i nadzieją mogą być „SPOTKANIA MAŁŻŁSKIE .

Czytaj dalej

12/12