Uroczystości Narodowego Kongresu Trzeźwości

Uroczystości Narodowego Kongresu Trzeźwości

NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI – TO NIE PRZESZŁOŚĆ

W dniach od 21-go do 23-go września 2017 r. odbyły się w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego centralne uroczystości NARODOWEGO KONGRESU TRZEŹWOŚCI.Z naszej Diecezji Legnickiej wzięło w nich udział dziesięciu delegatów na czele z diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości księdzem Bronisławem Piśnickim i Ojcem Pawłem Tarnowskim OFM. Ośmioro z nas reprezentowało Diecezjalny Zespół Apostolstwa Trzeźwości, a dwoje samorządową instytucję pomocy społecznej. Udział w Kongresie był dla nas ogromnym przeżyciem i bardzo ubogacającym doświadczeniem. Obrady koncentrowały się wokół hasła: „ Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu.” Cenne było to, że zamysł nad tym tematem podejmowali przedstawiciele Kościoła, parlamentarzyści, reprezentanci centralnych władz państwowych, samorządowcy, przedstawiciele instytucji pozarządowych i oczywiście najwyższej rangi specjaliści z dziedziny spraw związanych z trzeźwością, pomocą rodzinie i osobom uzależnionym. Pod wpływem cennych wykładów, paneli dyskusyjnych, ale też świadectw ogromnego zaangażowania na rzecz trzeźwości narodu wielu z grona organizatorów i uczestników Kongresu, wróciliśmy do domu na nowo zainspirowani, wręcz przynagleni i uskrzydleni do działalności w naszych diecezjalnych środowiskach. Tym więcej, że, jak podkreślano na kongresie, nadużywanie alkoholu jest ciągle jednym z największych problemów społecznych w Polsce, a z każdym rokiem, jak alarmował Krzysztof Brzóska, dyrektor PARPA, pijemy coraz więcej. Przeciwstawianie się temu zjawisku to trudne dla nas w Polsce zadanie. I to nie tylko ze względu na lobby pro-alkoholowe browarów i innych producentów alkoholu, ale przede wszystkim ze względu na przyzwolenie społeczne w naszym kraju na picie alkoholu. Dlatego kongres wyznaczył nam podstawowy cel: uświadomienie społeczeństwu jakie zagrożenia płyną z nadużywania alkoholu oraz popieranie trzeźwości i abstynencji. Inne cele do zrealizowania, to doprowadzenie do całkowitego zakazu reklamy alkoholu, a także ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i w wymiarze fizycznym i ekonomicznym. Na kongres w Warszawie podróżowaliśmy razem z zaprzyjaźnioną delegacją z Diecezji Świdnickiej , której przewodniczył ks. Sławomir Calik (diecezjalny duszpasterz trzeźwości) wraz z ks. Piotrem Mycanem. Razem też korzystaliśmy z noclegów w gościnnym domu rekolekcyjnym parafii p.w. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach pod Warszawą. Nawiązując do tytułu reportażu trzeba podkreślić, że choć Kongres się zakończył, to jednakw pewnym sensie trwa dalej, bo warszawskie obrady wyznaczyły nam zadania, które pilnie muszą być realizowane. Są to trudne i ważne wyzwania, ale podejmujemy je z nadzieją, bo Bóg jest z nami.

Ks. Bronisław

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *