„ Do Pana Boga przez drugiego człowieka”

Przykazanie miłości, jakie zostawił nam Pan Jezus, mówi nam o miłości do Pana Boga, ale też i zrównuje miłość, jaką należy darzyć bliźniego z miłością do siebie samego. Tak, więc droga do Pana Boga prowadzi przez drugiego człowieka. Spotykam na ścieżkach mojego życia ludzi zamożnych, którzy posiadają znaczne dobra materialne, lecz rzadko na ich twarzach widzę uśmiech, przeważnie gdzieś gonią, żyją w nieustannym napięciu, ale spotykam też ludzi nie zamożnych a wręcz ubogich, którzy żyją jakoś spokojniej i radują się tym, co mają często mówią, że są szczęśliwi. W ziemskim życiu musimy przejść przez różne sytuacje, czasem mniej czasem bardziej skomplikowane, czasem bardziej lub mniej trudne i bolesne, doświadczyłem i doświadczam tego osobiście, ale przecież szczęście moje na ziemi i zbawienie wieczne nie zależy od ilości pieniędzy, jakie posiadam, bo nie taka jest moja wiara. We fragmencie Ewangelii na dziś przeznaczonym Pan Jezus poucza nas, o jaki pokarm powinniśmy zabiegać i oznajmia: „To ja jestem chlebem życia. Dlatego ten, kto przychodzi do Mnie, nie będzie już głodny. I ten, kto we Mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia” /J6,35/.
Taką refleksję zabrałem po wieczorna Msza Św. w pierwszą niedzielę miesiąca sierpnia jak od wielu miesięcy w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym” sprawowana była w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień. Mszę Św. sprawował i homilię wygłosił ks. Józef Hupa proboszcz i opiekun duchowy naszego bolesławieckiego Apostolatu trzeźwości i pomocy rodzinie.
W liturgię Mszy Św., poprzez czytanie Słowa Bożego, śpiew Psalmu i Modlitwę Wiernych, aktywnie włączyli się ci, którym problem uwolnienia od choroby alkoholowej jest szczególnie bliski, czy to przez własne zmaganie się z tą chorobą, czy też przez chęć pomocy komuś bliskiemu, kto jeszcze nie dostrzegł tego, że można żyć inaczej i że warto żyć inaczej.
Przed Mszą Św. spotkaliśmy się w kawiarence parafialnej, w gronie członków Bolesławieckiego Apostolatu Trzeźwości i Pomocy Rodzinie gdzie jak zawsze oczekiwaliśmy na tych, którzy potrzebują pomocy dla siebie lub dla drugiego człowieka, żeby im służyć swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Będziemy ich także oczekiwali z wyciągniętą pomocną dłonią w kawiarence parafialnej, w pierwszą niedzielę miesiąca września po Mszy Św. wieczornej która sprawowana będzie o godzinie 1800 a więc do zobaczenia 06 września 2015r..

Apostolat Rejonu Bolesławieckiego
Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości
zaprasza na

Mszę Świętą

w intencji uwolnienia od uzależnień,

która sprawowana będzie w

Kościele p.w.  Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bolesławcu przy ul. Jarzębinowej 49 / Osiedle Kwiatowe/
w niedzielę 06 września 2015r. o godz. 18.00.

Po Mszy Św. w kawiarence parafialnej spotkanie informacyjne dla osób potrzebujących pomocy lub pragnących pomóc innym.

Władysław Żyndul                        ks. Józef Hupa
Koordynator Apostolatu                    proboszcz
Opiekun Duchowy Apostolatu