Elżbietańskie Dzieła Miłosierdzia

Elżbietańskie Dzieła Miłosierdzia

Drogie Siostry!  Drodzy Bracia!

22 kwietnia 2020 r. zainicjowaliśmy akcję: Elżbietańskie Dzieła Miłosierdzia. To była m.in. nasza spontaniczna reakcja na problemy jakie dotknęły różne wspólnoty w związku z pandemią koronawirusa i jej konsekwencjami. A konkretnie  podjęliśmy się wspierać finansowo w tym roku Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety, które posługuje ludziom w potrzebie zdrowotnej, ale też i duchowej, wg hasła współzałożycielki: „ Z miłości ku Bogu poświęcajcie czas i siły cierpiącej ludzkości”. Wielu z Was z serce podeszło do naszego apelu, mimo, że przecież nikomu się nie przelewa. Do tej pory zgromadziliśmy 4500 zł. Dziękujemy za Wasz dar serca! W całości ta kwota została rozdysponowana: część środków przeznaczyliśmy na  jadłodajnię dla bezdomnych prowadzoną przez Siostry Elżbietanki we Wrocławiu, a część na wsparcie domu rekolekcyjnego, który prowadzą Elżbietanki w Krzeszowie. Dom ten utrzymuje się z goszczenia grup rekolekcyjnych i pielgrzymkowych. Ta forma działalności niemal całkowicie została zawieszona. Siostry liczyły na to, że w jesieni tego roku będzie można przyjmować grupy, niestety stało się inaczej. Wszystko dalej jest zawieszone. Sytuacja jest dość dramatyczna. Tym więcej, że krzeszowski klasztor jest też domem formacyjnym. Obecnie jest tam dodatkowo kilka młodych sióstr po czasowych ślubach. Bardzo, a bardzo zachęcamy Was, abyście chcieli,  w miarę Waszych możliwości, jeszcze raz wesprzeć finansowo ten krzeszowski ośrodek, z którego gościnności od lat też korzystamy.  Niech to będzie nasz dar serca dla tej elżbietańskiej wspólnoty w Krzeszowie w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Możemy to zrealizować przelewem na podane wiosną konto:

Piśnicki Bronisław, nr 73 1020 5095 0000 5902 0172 2768;

   adres: Szarocin 140, 58-400 Kamienna Góra; tytuł wpłaty:  Elżbietańskie Dzieła Miłosierdzia.

Siostry i Bracia, z wielu powodów, związanych nie tylko z pandemią, żyjemy w bardzo trudnych czasach. Wymaga to dużego wysiłku z naszej strony, by radzić sobie z problemami i  nie zagubić się. Pomaga nam w tym niewątpliwie wiara, której sens i głębię trzeba na nowo odkrywać i pogłębiać.  I zawsze pamiętajmy, że wiara w istocie swojej wyraża się w osobistej, żywej, relacji z Bogiem. A autentyczność tej relacji uwarunkowana jest dobrymi, wypływającymi z miłości,  relacjami z bliźnimi. Niech w kroczeniu taką drogą wiary pomaga nam medytacja następujących słów. Najpierw św. Jana Pawła II,  z jego pierwszej encykliki „Redemptor Hominis” (nr 10):

Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość (chodzi o Jezusa), jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.

A drugi cytat, to słowa św. Matki Teresy z Kalkuty:

O tyle jesteś kimś, o ile jesteś miłością. I tylko to , co w twoim życiu obróciło się w miłość zostanie uwiecznione.

Serdecznie Was pozdrawiamy i życzymy mocy Ducha św. w kroczeniu po trudnych
drogach codzienności.

W imieniu komitetu koordynacyjnego

Ks. Bronisław Piśnicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *