Jesień 2018 w Zagórzu Śl.

Jesień 2018 w Zagórzu Śl.

JESIENNE  REKOLEKCJE  TRZEŹWOŚCIOWE  POD  ZNAKIEM JUBILEUSZU

W Zagórzu Śl., w ośr. Caritas, w dniach 12 – 14 października 2018 r., odbyły się kolejne rekolekcje trzeźwościowe, dokładnie w 25 rocznicę od zorganizowania pierwszy raz takich rekolekcji w Diecezji Legnickiej. Wtedy, jesienią 1993 r. odbyły się one w klasztorze Sióstr Magdalenek w Jeleniej Górze. Nieprzerwanie od tamtego czasu rekolekcje te organizowane są zawsze dwa razy w roku. W obecnych rekolekcjach uczestniczyło 80 osób, a posługiwało trzech kapłanów: ojciec Paweł Tarnowski OFM, ks. Robert Rynkiewicz i ks. Bronisław Piśnicki, który uczestniczy w tych rekolekcjach od początku ich organizacji, a w Sakramencie Pokuty posługiwał jeszcze Ksiądz Ryszard Uryga, proboszcz z Jedliny Zdroju. Tematem wiodącym, który towarzyszył naszym refleksjom, modlitwom i rozmowom była pogoda ducha.

W wypowiedziach uczestnicy podkreślali, że to bardzo ważny temat i ciągle aktualny, a praca nad pogodą ducha musi trwać do końca życia. Owoce tego wysiłku będą tym obfitsze im większe będzie otwarcie się na pomoc „z góry” poprzez modlitwę i przyjmowanie łaski Bożej – to był jeden z głównych wniosków ze spotkania w małych grupach. Temu otwarciu się na Boga i Jego miłość w szczególny sposób podczas rekolekcji sprzyjał udział w Mszach św., korzystanie z Sakramentu Pokuty, wspólny różaniec odmawiany w plenerze i udział w niepowtarzalnym nabożeństwie z adoracją Najświętszego Sakramentu, modlitwą uwielbienia i specjalnym błogosławieństwem przyjmowanym przez każdego z uczestników.Odczuwaliśmy bardzo na tych rekolekcjach bliskość Jezusa i moc Jego łaski. A to powodowało, że czas w Zagórzu Śl. spędzaliśmy w atmosferze radości i z pogodą w sercu. Sprzyjało też temu ofiarne i pełne serca posługiwanie nam przez Panie z kuchni: Grażynkę i Iwonę, które serwowały nam wyjątkowo dobre, wykwintne i obfite posiłki. Rekolekcyjne duchowe doświadczenia i umocnienie miłością Bożą umożliwiły nam powrót do domów z nadzieją na lepsze, codzienne jutro i z przekonaniem, że my wszyscy powinniśmy i możemy być posłańcami tej nadziei dla wszystkich, a szczególnie dla uzależnionych i ich rodzin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *