Jeszcze jeden głos o pielgrzymce do Łagiewnik

Jeszcze jeden głos o pielgrzymce do Łagiewnik

Sprawozdanie z pielgrzymki członków stowarzyszenia ,,Apostolstwo
Trzeźwości” do Łagiewnik w Roku Miłosierdzia Bożego.

Organizatorami pielgrzymki „Trzeźwość Narodu” byli Joanna, Sylwester i Tomasz reprezentujący Lubański Okręg Legnickiego Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie. Stowarzyszenie ,, Apostolstwo Trzeźwości” reprezentujące Zgorzelecki Okręg Legnickiego Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie włączyło się w składzie 10-oosobowej grupy do tej pielgrzymki. W dniu 2 września 2016 r ze Zgorzelca wyjechała grupa czterech osób i wspólnie z Lubańską grupą w pierwszej kolejności odwiedziliśmy Klasztor Dominikanów, Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Gidlach i tam uczestniczyliśmy we Mszy Świętej odprawianej przez ojca Juliana w intencji naszych pielgrzymów i o trzeźwość Narodu. Kolejnym miejscem odwiedzin było Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, i tu jeden z braci tam posługujących spełnił rolę przewodnika opowiadając nam historię sanktuarium i przewodniczył nam w tym miejscu modlitwom. Przed wieczorem dotarliśmy do Sanktuarium pasyjno – maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej – zdążyliśmy na Apel Jasnogórski oraz na zasłonięcie obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Tam mieliśmy 2 noclegi. Następnego dnia to jest 03.09. z bratem zakonnym skierowaliśmy się do świętych schodów i do Ratusza Piłata, gdzie rozpoczęliśmy rozważania i medytację Drogi Krzyżowej. Na każdej stacja czytany tekst przez Jadwigę – był czas na refleksje na przemyślenia wyciszenie się i medytację. W godzinach popołudniowych wyruszyliśmy do Wadowic. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Muzeum domu rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II. Muzeum robi niesamowite wrażenie, olśniewa nie tylko nowoczesnością; multimedialna wystawa narracyjna świetnie została wkomponowana w ekspozycje i po 70 minutach zwiedzania, oczywiście obraliśmy kierunek cukiernia i kremówki papieskie.
O godzinie 18 00 i uczestniczyliśmy w Eucharystii w kościele, w którym był chrzczony KarolWojtyła. Pożegnaliśmy Wadowice. Wróciliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej. W niedzielę 4.09. o godzinie 6 00 po Odsłonięciu Cudownego Obrazu Matki Bożej sprawowana była Msza Święta w intencji Trzeźwości Narodu i za pątników z Lubania. Z Sanktuarium wyruszyliśmy w drogę powrotną, przez Kraków – Łagiewniki. Zwiedziliśmy wystawę w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Jest to ośrodek poświęcony życiu i twórczości Jana Pawła II. Oglądaliśmy pamiątki oraz osobiste przedmioty Jana Pawła II, głównie z okresu pontyfikatu oraz przedmioty ofiarowane Ojcu Świętemu w trakcie pielgrzymek i wieloletniej posługi kapłańskiej. Należą do nich m.in. dary przekazane przez wybitnych polityków i przywódców państw, a także pielgrzymów. Duże wrażenie zrobi wystawa kopii całunu Turyńskiego. W kościele przy relikwiach Ojca Św. i płyty z grobu przywiezionej z Rzymu pielgrzymi dziękowali i modlili się w swoich intencjach. Następnie podjechaliśmy do Bazyliki Miłosierdzia Bożego wybudowanej w pobliżu zespołu klasztornego zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Próg Bazyliki przekroczyliśmy przez Bramę Miłosierdzia. Po krótkiej modlitwie postanowiliśmy odwiedzić kaplicę Św. Józefa i pomodlić się przed grobem Św. Faustyny i ucałować Jej relikwie.
Ostatnią atrakcją było podziwianie widoku Krakowa i okolic z wieży widokowej.

Do domu wróciliśmy radośni i szczęśliwi.