Podmiotem, który realizuje misję duszpasterstwa trzeźwości Diecezji Legnickiej jest Diecezjalny Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie z siedzibą w Krzeszowie. W naszej Diecezji zostało utworzonych siedem rejonów poprzez które Ośrodek prowadzi działalność w wymiarze diecezjalnym i lokalnym w rejonach. Oto poszczególne rejony:
– rejon kamiennogórski,
– rejon jeleniogórski,
– rejon lubański,
– rejon bolesławiecki
– rejon zgorzelecki,
– rejon legnicki,
– rejon lubińsko-polkowicki.

Wykonawcą wszelkich zamierzeń Ośrodka jest Diecezjalny Zespół Apostolstwa Trzeźwości. Tworzą go zarówno księża, jak i świeccy. Na czele Diecezjalnego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości stoi dyrektor Ośrodka ks. Bronisław Piśnicki (diecezjalny duszpasterz trzeźwości, 58-400 Kamienna Góra, ul. Karola Miarki 24, tel. 693-514-217, pisnicki@gmail.com; to jednocześnie adres kontaktowy Diecezjalnego Ośrodka) ,natomiast kierownikiem ds. organizacyjno-administracyjnych jest Andrzej Majewski ( 58-300 Wałbrzych, ul. B.Krzywoustego 53 B, tel. 600-440-974, sktwrodnowa@wp.pl)

Każdy rejon ma swój zespół (Rejonowy Zespół Apostolstwa Trzeźwości). Rejonowy zespół jest jednocześnie częścią diecezjalnego zespołu. Odpowiedzialnymi za rejonowy zespół są koordynatorzy i ich zastępcy (są to osoby świeckie). Każdy z tych zespołów ma opiekuna duchowego. Są to księża:

– ks. Bronisław Piśnicki – rejon kamiennogórski,58-400 Kamienna Góra, ul. Karola Miarki 24, tel. 693-514-217, pisnicki@gmail.com

– o. Beniamin Domaracki OFM– rejon legnicki, 58-200 Legnica, ul. Rataja 23. Tel.798-785-159

– ks. Janusz Barski – rejon lubański, 59-800 Lubań,ul. Skalnicza 4, tel. 792-631-126,
janbarx@gmail.com

– ks. Józef Hupa – rejon bolesławiecki, 59-700 Bolesławiec, ul. Jarzębinowa 49,
tel. 603-124-751, 
proboszcz@nspj.info

– ks. Tomasz Hęś – rejon lubińsko-polkowicki, Gwizdanów 33, 59-305 Rudna,
tel. 606-393-975, tomek.hes@wp.pl

– ks. Andrzej Szarzyński – rejon jeleniogórski, 58-521 Jeżów Sudecki, ul. Boczna 6,
75/713-22-53

– ks. Robert Rynkiewicz – rejon zgorzelecki, 59-900 Zgorzelec, ul. Ks. Kozaka 2,
tel. 723-861-143, r_rynkiewicz@interia.pl

Do Diecezjalnego Ośrodka Apost. Trzeźw. I Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej należy:
Ojciec Paweł Tarnowski OFM, socjoterapeuta. Jest zastępcą dyrektora ds. szkolenia. Kontakt : Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul.Zieleniec 76,            57-340 Duszniki Zdr. tel. 603-983-473, opawel@koliber.pl