FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO E-MAIL TELEFON
Koordynator Małgorzata Hryń hryn.malgorzata@gmail.com 514393380
Z-ca koordynatora Edyta Marciniak 757382577
Opiekun Duchowny ks.Józef Hupa  proboszcz@nspj.info 603124751