Kuźnia duchowości 2016 wystartowała

Kuźnia duchowości 2016 wystartowała

„ Kuźnia duchowości 2016 wystartowała ”

Ogień Bożej Miłości w Kuźni Duchowości 2016 zapłonął w niedzielę 10 stycznia 2016r.  W pierwszej z przewidzianych dziewięciu sesji cyklu warsztatów duchowości ujętych pod wspólnym tytułem KUŹNIA DUCHOWOŚCI 2016 przeznaczonych dla osób doświadczających skutków uzależnienia wzięło udział blisko 80 osób, tak duże zainteresowanie tymi warsztatami przekroczyło oczekiwania organizatorów to jest: ks. Józef Hupy proboszcza parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym” i jednocześnie opiekuna duchowego naszego bolesławieckiego Apostolatu trzeźwości i pomocy rodzinie oraz o. Mirosława Niewęgłowskiego – misjonarza ze Zgromadzenia Klaretynów a jednocześnie Prezesa Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej i zaświadcza o wielkim zapotrzebowaniu na pogłębienie wiedzy i jej skonfrontowaniu z własnym poglądem na temat duchowości.

Każda sesja składa się z trzech podstawowych części są to:
– Konferencja połączona z wymiana poglądów i doświadczeń a także dyskusją na temat objęty daną sesją,
– Comiesięczna Msza Św. w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień,
– Spotkanie – agapa oparta na zasadach pracy grupy wsparcia poświęcona tematyce danej sesji warsztatów duchowości.

Konferencje wygłasza o. Mirosław Niewęgłowski i jednocześnie wyjaśnia wszelkie zapytania czy problemy podnoszone przez uczestników spotkania.

W tym miejscu pragnę podzielić się moimi doświadczeniami i przeżyciami z pierwszej sesji warsztatów, podzieliłem się nimi również z jej uczestnikami podczas agapy. Do tej pory byłem przekonany, że mój tzw. „dysk miękki” jest całkiem miękki, okazuje się, że to chyba na skutek znaczącego PESEL-u są już obszary stwardniałe. Postaram się to uzasadnić. Aktualnie w moim życiu następują dość znaczące zmiany, zamykam pewien rozdział i zaczynam pisać nowy. Wiele osób w tym okresie zadawało mi pytania: jak sobie dajesz z tym radę, to takie trudne, jak można tak spokojnie nad tym przechodzić, co dalej? Zazwyczaj odpowiadałem nie wiem, po prostu daję radę, inni przeżyli, więc czemu nie ja, czasem argumentacja była nawet bardziej pokrętna. Po tej sesji już wiem, czemu tak jest, otóż przed prawie 25-ciu laty mój Bóg, Dobry Bóg dał mi łaskę zdrowienia, wyjścia z niewoli uzależnienia od alkoholu i choć jeszcze przez znaczny okres czasu „droczyłem” się z Nim, On czekał i czuwał nad moim zdrowieniem i cały czas zapraszał mnie do Siebie. Nadszedł dzień, kiedy wszedłem do tej Jego „kuźni” i zastałem tam mojego Boga, jako najlepszego kowala, miał on w tej kuźni bardzo wielu pomocników, wśród nich rozpoznałem również tych, których stawiał na mojej drodze zdrowienia i wtedy, gdy pozwoliłem Panu Bogu działać w moim życiu on wziął mnie i zanurzył w ogniu Swojej Miłości i rozgrzał tą miłością, Jego pomocnicy na „kowadle życia” zaczęli mnie obrabiać bym był coraz „ładniejszy” bym był lepszym człowiekiem. Następnie Dobry Bóg zaczął mnie „hartować” pozwalając na przyjmowanie różnych często bolesnych zdarzeń życiowych, tak oto zostałem przygotowany do przyjęcia kolejnego wydarzenia. Jestem przekonany, że i z tym dam sobie radę gdyż nie jestem sam, zawsze jest nas, co najmniej dwóch ja i mój Dobry Bóg.

Comiesięcznej Mszy Św. koncelebrowanej w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień homilii, przewodniczył ks. Józef Hupa a homilię wygłosił o. Mirosław Niewęgłowski. Po Mszą Św. spotkaliśmy się w kawiarence parafialnej, w gronie uczestników warsztatów i dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami z wysłuchanej konferencji i przeżyciami po pierwszej sesji warsztatowej.
Następna sesja warsztatów duchowości w ramach KUŹNI DUCHOWOŚCI 2016 już 14 lutego 2016 roku od godz. 15.00 zapraszamy, można udział w warsztatach rozpocząć w każdym momencie jej trwania. Szczegóły na stronie internetowej Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Legnickiej, Parafii  p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu, Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej i plakatach.

Apostolat Rejonu Bolesławieckiego
Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości
zaprasza na

Mszę Świętą
w intencji uwolnienia od uzależnień,

która sprawowana będzie w
Kościele p.w.  Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bolesławcu przy ul. Jarzębinowej 49 / Osiedle Kwiatowe/
w niedzielę 14 lutego 2016r. o godz. 18.00.

Po Mszy Św. w kawiarence parafialnej spotkanie informacyjne dla osób
potrzebujących pomocy lub pragnących pomóc innym.