KUŹNIA DUCHOWOŚCI marzec 2016

„ Sens i bezsens życia ”

Słowami, które w sposób szczególny zapadły w moje serce po trzeciej już sesji warsztatów duchowości w ramach KUŹNI DUCHOWOŚCI 2016, jaka odbyła się w niedzielę 13 marca 2016r. w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym” są słowa Ewangelii: Cóż, bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”(Mt 16,26). W tych słowach zawarta jest cała głębia tematu tej sesji warsztatów. Zacytowane słowa Ewangelii „ rozbijają w pył”, jak to określił w swojej biografii św. Antoni Maria Klaret, wszelką gonitwę za dobrami materialnymi tego świata. Oparcie swojego ziemskiego życia na tym, co przemijające, to złudna wartość, kiedyś nadejdzie ta chwila, gdy tak jak w wyścigu kolarskim osiągniemy metę, tą metą dla każdego z nas będzie śmierć i co za nią?, czy „wieniec laurowy” przygotowany przez Pana Boga, czy też wieczne potępienie? Jestem przekonany, że niewielkie znaczenie a może nawet żadne będą miały sukcesy na tzw: „lotnych czy górskich premiach”, osiągnięte zaszczyty zawodowe, zdobyte dobra materialne etc., Dlatego też moje życie pragnę oprzeć na tym, co nie przemija i trwać będzie wiecznie, na wierze w Pana Boga w Trójcy Jedynego, na Boskiej Miłości i Miłosierdziu. Co mnie czeka po osiągnięciu „mety”, o tym powiedział Pan Jezus w mowie pożegnalnej: „Niech się nie trwoży serce wasze. I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce”(J 14,1-2). I od moich uczynków, zależy czy będzie tam miejsce również dla mnie.

Konferencje tematyczne tak jak podczas poprzednich sesji wygłaszał Mirosław Niewęgłowski – misjonarz ze Zgromadzenia Klaretynów a jednocześnie Prezes Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej.

Comiesięcznej Mszy Św. w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień przewodniczył i homilię wygłosił O. Mirosław Niewęgłowski, który w tych dniach głosił w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. W liturgię Mszy Św., poprzez czytanie Słowa Bożego, śpiew Psalmu i Modlitwę Wiernych, aktywnie włączyli się członkowie Bolesławieckiego Apostolatu Trzeźwości i Pomocy Rodzinie oraz wolontariusze Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu.

Po Mszą Św. spotkaliśmy się w kawiarence parafialnej, w gronie uczestników warsztatów i dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami z wysłuchanych konferencji i przeżyciami po drugiej sesji warsztatowej.

Następna sesja warsztatów duchowości w ramach KUŹNI DUCHOWOŚCI 2016 już 10 kwietnia 2016 roku od godz. 1500 zapraszamy, można udział w warsztatach rozpocząć w każdym momencie jej trwania. Szczegóły na stronie internetowej Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Legnickiej, Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu, Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej i plakatach.

 

Apostolat Rejonu Bolesławieckiego

Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości

zaprasza na

Mszę Świętą

w intencji uwolnienia od uzależnień, która sprawowana będzie w

Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bolesławcu przy ul. Jarzębinowej 49 / Osiedle Kwiatowe/

w niedzielę 10 kwietnia 2016r. o godz. 1800.

Po Mszy Św. w kawiarence parafialnej spotkanie informacyjne dla osób potrzebujących pomocy lub pragnących pomóc innym.