Postrzeganie rzeczywistości

Przeczytaj świadectwo Leonarda: Postrzeganie rzeczywistości

Sprawozdanie z warsztatów terapeutyczno – rekolekcyjnych w Lwówku Śląskim     

Rekolekcje w Lwówku  Śląskim pt. ,,Abstynencja dzieci wspólną troską” odbyły się w dniach 09-11.10.2015 r. w Caritasie Diecezji Legnickiej. W rekolekcjach wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Apostolstwa Trzeźwości im. Św. M. M. Kolbego w Zgorzelcu. Organizatorem  tych warsztatów i prowadzącą była Pani Leonarda Kochanowska  a opiekę duchową sprawował ks. Marcin Konieczny – wikary parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu i jednocześnie opiekun ww. grupy. Pierwszego dnia po przybyciu na miejsce i zakwaterowaniu się w ośrodku Caritasu udaliśmy się na kolację. Po kolacji odbyła się Droga Krzyżowa, która wprowadziła nas w warsztaty, a następnie braliśmy udział w Eucharystii podczas, której ks. Marcin wygłosił konferencję na temat umiejętności w okazywaniu szacunku do wszystkich, a szczególnie  tych zagubionych, małoletnich i zepchniętych na margines.

Po Apelu Jasnogórskim, omówiliśmy pozostałe sprawy organizacyjne i wraz z Bożym Błogosławieństwem udzielonym nam przez naszego Ks. Opiekuna udaliśmy się na spoczynek. Następny dzień rozpoczęliśmy modlitwą oraz wspólnym śniadaniem. Tematem terapeutycznym zajęć było: ,,Konieczność pracy nad sobą”. Na wstępie odbyło się ćwiczenie, ,,rzeczywistość postrzegana z rożnych punktów widzenia” mające na celu uświadomić uczestników, skąd biorą się nieporozumienia, konflikty wśród dorosłych, a dzieci pośrednio w tym uczestniczące i kształtujące w sobie nie zawsze zdrowe normy społeczne.  W zakresie bliższego poznawania siebie i współpracy z bliskimi osobami  odbyło  się w/w ćwiczenie, polegające na  omówieniu   zaobserwowanych obrazów  z różnych miejsc. Praca w grupach  ujawniła  dość  różne spostrzeżenia, które każdy stanowczo bronił swoje stanowisko. W przeniesieniu na życie codzienne dostrzegliśmy, co jest przyczyną  sprzeczek dorosłych, które źle wpływają na rozwój dzieci.    Ćwiczenie  w grupach pozwala łatwiej zapamiętać i wprowadzić w życie codzienne wiedzę, jaką na takich spotkaniach uczestnicy zdobywają. Głoszone przez 3 dni konferencje i przygotowane przez księdza pytania pomocnicze do rachunku sumienia pomogły zrozumieć dokładniej, co może umacniać w dokonywaniu dobrych wyborów, by być wolnym.

Był też czas poświęcony na omawianie swojej wolności, co to jest wolność. W godzinach wieczornych była część rozrywkowa, ,,radość człowieka wyzwolonego” a w niej kalambury, quizy i kulturalne dowcipy. Okazało się, że tylko człowiek wolny, może przekazywać dobroć i szczęście swoim bliskim, czego najbardziej potrzebują nasze dzieci. Niedziela poświęcona była na podsumowanie spotkań, omawianie samopoczucia oraz planowanie na przyszłość.  Nabożeństwa i praktyki religijne prowadzone przez  Ks. Marcina Koniecznego skutecznie ukoiły emocje ,,rozdrapanych wspomnień”  oraz część rozrywkowa pomogła układać pozytywne plany na lepsze jutro.    Tegoroczne warsztaty pomogły  w ukierunkowaniu  myślenia w sprawach  duchowych  i ożywiły  w uczestnikach  zapał do większej pracy nad sobą  i chęć do realizowania zadań statutowych stowarzyszenia  ,,Apostolstwa Trzeźwości”.

Leonarda Kochanowska