Przygotowania do XVII Pielgrzymki

Przygotowania do XVII Pielgrzymki

„ Panie Jezu dodaj sił, bo jesteśmy słabi ……”

Pielgrzymka Trzeżwości 2015r

We wtorek 12 maja 2015r. spotkaliśmy się w Kamiennej Górze w gronie członków Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Legnickiej omówić stan przygotowań i rozdzielić między siebie posługiwanie podczas XVII Pieszej Międzydiecezjalnej Pielgrzymki w intencji trzeźwości narodu Kowary – Krzeszów a pielgrzymować będziemy do tronu Matki Bożej Łaskawej w dniach 13-14 czerwca 2015r. Spotkaniu przewodniczył ks. Bronisław Piśnicki nasz Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości.

„Panie Jezu dodaj sił, bo jesteśmy słabi ……” tymi słowami modlitwy rozpoczęliśmy nasze spotkanie powierzając to wszystko przez ręce Maryi Łaskawej, Dobremu Bogu i prosząc by nasza często ułomna posługa dała pożądany owoc na chwałę Ojca Niebieskiego i dla pożytku bliźnich.

Przygotowania do pielgrzymki na obecnym etapie są zadowalające, bardzo ważną sprawą jest dotarcie do jak najszerszego grona osób potrzebujących pomocy i grona sympatyków z pełną informacją o pielgrzymce i jej planowanym przebiegu. Stosowne materiały informacyjne a więc plakaty i programy pielgrzymki zostały dostarczone do parafii naszych diecezji a także klubów
abstynenta i grup samopomocowych. W trakcie spotkania podzieliliśmy między siebie zadania, jakie należy wypełnić podczas pielgrzymki.

Z bardzo wielką radością przyjęliśmy wiadomość o tym, że Mszy Św. na zakończenie pielgrzymki w Krzeszowskiej Bazylice przewodniczył będzie ksiądz biskup Stefan Cichy.

Nasze działania powierzyliśmy Matce Bożej podczas wspólnego Nabożeństwa Majowego, w jakim uczestniczyliśmy wraz z parafianami w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze.

Do zobaczenia, więc na pielgrzymim szlaku byśmy niosąc przesłanie tegorocznej pielgrzymki „ abstynencja dzieci troską rodziny, kościoła i narodu” bez nałogów zmierzali w ramiona Ojca.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego pielgrzymowania !!!

Władek