FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO E-MAIL TELEFON
Koordynator Jacek Stryjak  jstryjak@wp.pl 607337583
Z-ca koordynatora Janusz Rzepka michael-73@o2.pl 662351791