Rekolekcje „Jesień 2014”

Rekolekcje „Jesień 2014”

W dniach 10-12.10.2014 w Zagórzu śl. w Diecezjalnym Ośrodku „CARITAS”, odbyło się cykliczne- 43 – spotkanie rekolekcyjne, dla osób uzależnionych i ich rodzin. Temat przewodni, to słowa św. Pawła :”KU WOLNOśCI WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS”  Jesienne rekolekcje, pod przewodnictwem i duchową opieką ks. Bronisława, a także O.Pawła,  ks. Roberta, O.Andrzeja,  ks. Sławomira, były zorganizowane wspólnie z KRUCJATĄ WYZWOLENIA CZŁOWIEKA [ KWC], której założeniem jest :  „DOBROWOLNA  ABSTYNENCJA  JAKO  SKUTECZNY  ŚRODEK  DO  OSIĄGNIĘCIA  CELU, JAKIM JEST ZWALCZANIE  SPOŁECZNEJ  KLĘSKI  ALKOHOLIZMU I WSZELKICH ZNIEWOLEŁ.”
Metody działania KWC  to :

– Ewangelizacja , post i modlitwa

– Praca na rzecz trzeźwości narodu i społeczeństwa

– Współpraca z gminnymi i miejskimi komisjami ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

– świadectwo trzeźwości na różnych uroczystościach : tworzenie i promowanie nowej kultury; organizowanie bez alkoholu chrzcin, komunii św,  wesel.

Po jednej z konferencji  ks. Bronisław powiedział: ” Przyjrzeliśmy się idei KWC  na tych rekolekcjach, aby zauważyć, że jest wiele wspólnego między dziełem, które realizuje Krucjata, a drogą trzeźwiejących alkoholików i ich bliskich. Czy nie jest to zachęta do współpracy? To jest propozycja, nie nakaz, nie przymus.”

Sobota jest zawsze bardzo bogata w doświadczenie Bożej Miłości. Spotkanie na zagórzańskich dróżkach z Maryją, z różańcem  i pięknem krajobrazu , pozwala łatwiej wyzwolić w sobie wolę zwycięstwa nad różnymi zniewoleniami. Sobota, to także dzień pojednania w sakramencie spowiedzi św.  Jak zawsze pomocni, nasi Przyjaciele proboszczowie,  ks Ryszard i ks Krzysztof, przysłali nam swoich wikarych z Jedliny Zdr. i z Mieroszowa. Dziękujemy, bo to wielka sprawa dla nas-celebrować JEZUSA z posprzątanym wnętrzem, świętować radość czystego  serca. Ta radość wzbudziła  chęć wstąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i niektórzy spośród nas już na niedzielnej Eucharystii złożyli deklarację do KWC i wyjścia z uzależnień, bo alkoholizm nie jest jedynym uzależnieniem jaki nas trapi. .KWC pozwala pogłębiać życie w abstynencji, Krucjata, to” WALKA O ZIEMIĘ śWIĘTĄ, BO JESTEś śWIĄTYNIĄ DUCHA śWIĘTEGO, W TOBIE MIESZKA BÓG. On walczy o każdego z nas.”

Dziękujemy za trud przewodniczenia grupom, animatorom KWC: Iwonce i Markowi, Alince i Jankowi, Bogusi, a także Józkowi, Wiesi i Andrzejowi. Dziękujemy WSPANIAŁEJ DIAKONII MUZYCZNEJ : Jurkowi, Krzysiowi, Jankowi, Stasiowi, Andrzejowi i Antoniemu. Dzięki Wam rekolekcje nabrały CHARAKTERU i były spotkaniem człowieka z prawdą o sobie samym, z Bogiem, który daje radość i pięknem przyrody, która tutaj w Zagórzu śl. zawsze wzbogaca nasze pragnienie życia w harmonii z CUDEM BOżEGO  WYZWOLENIA.

Już teraz czekamy na kolejne, wiosenne rekolekcje, a za te, które właśnie się zakończyły
SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY
W imieniu uczestników rekolekcji ” JESIEŁ 2014 ”
Sabina z Wałbrzycha