Rekolekcje szkoleniowe

Rekolekcje szkoleniowe w Górze św. Anny/opolskie/
dla Diecezjalnego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości
 Diecezji Legnickiej

W dniach   15-17. 04.2016 r. odbyły się rekolekcje szkoleniowe dla koordynatorów, zastępców oraz wolontariuszy działających w DZAT  Diecezji Legnickiej. Uczestnicy przybyli z Legnicy, Polkowic, Jeleniej Góry , Lubomierza, Lubania, Wałbrzycha, Lubawki , Czarnego Boru, Zgorzelca oraz Lwówka Śląskiego. Naszym przewodnikiem był Ojciec  Paweł  Tarnowski. Wspierał go  Ks. Bronisław Piśnicki , Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Legnickiej.

Spotkaliśmy się wszyscy przed zamkiem w Mosznej, po spacerze przejechaliśmy na kawę w Łączniku do Kasi gitarzystki . Zostaliśmy serdecznie przyjęci , odpoczęliśmy po pierwszym etapie naszej podróży , posilając się pysznym ciastem Gieni ze Zgorzelca i korzystając z gościnności Kasi, która przyjęła 29 osób w niewielkim domu. Podziękowaliśmy za trud gospodyni  i ruszyliśmy w drogę do Prudnika. Na szlak wyruszyło sześć samochodów , które prowadził Ojciec Paweł.   Wjechaliśmy na pogranicze  Płaskowyżu Głubczyckiego  i północno-wschodniej części  Gór Opawskich do Prudnika . Naszym celem było Sanktuarium Świętego Józefa oraz Klasztor Zakonu Braci Mniejszych , w którym znajduje się Muzeum Prymasa Stefana Wyszyńskiego .To trzecie miejsce uwięzienia Kardynała od 6 X 1954 do 27 X 1955 roku. Po zwiedzeniu odbyła się Msza Święta w intencji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz uczestników rekolekcji. Po godzinie piętnastej odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Na Górę  Świętej Anny zawitaliśmy wyciszeni i pełni radości przebywania z Bogiem, z ludźmi oraz ze  sobą. Po kolacji w skupieniu  adorowaliśmy  Najświętszy  Sakrament. To był czas spotkania z Jezusem w modlitwie, spowiedzi i śpiewie.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy Mszą Świętą w przepięknej kaplicy w Domu Pielgrzyma, gdzie mieliśmy noclegi. Następnie odbyły się warsztaty dotyczące : widzenia siebie, tożsamości, budowania relacji z innymi oraz komunikacji międzyludzkiej.  Pracowaliśmy             w grupach, w parach , indywidualnie. Utkwił  mi w pamięci warsztat dotyczący tożsamości. Ludzie zostali porównani do tęczy – dominowały kolory żółty, niebieski, zielony i czerwony. Nasze warsztaty porównywano do tortu – każdy brał z niego swój kawałek. Pracowaliśmy wytrwale, interpretując fragmenty „Biblii”-„Stary Testament”. Drabinę Jakuba porównywaliśmy z naszym rozwojem duchowości, zastanawiając się , gdzie teraz się znajdujemy w drodze do Boga. Następnie analizowaliśmy sen Józefa ,rozmyślając nad zachowaniami  pomiędzy Józefem a jego braćmi i rodzicami. Uczyliśmy się relacji z drugim człowiekiem, z dziećmi.

Po obiedzie odbyliśmy spacer , oglądając Ołtarz  Papieski i wędrując po dróżkach kalwaryjskich. Wieczorem Ojciec Paweł przybliżył nam historię krzyża franciszkańskiego. Następnie podczas spaceru późnym wieczorem podziwialiśmy   Górę  Świętej Anny w pięknej scenerii  świateł.
Ostatni dzień rozpoczęliśmy uroczyście , dziękując Ojcu Pawłowi za pracę na rekolekcjach oraz  złożyliśmy mu życzenia z okazji 25-lecia Świeceń Kapłańskich. Były śpiewy, Andrzej recytował wiersz. Niejednemu z nas zakręciła się łza w oku. Wzruszyliśmy się także w czasie Mszy Świętej w Bazylice. Wsłuchani w śpiew chóru i muzykę orkiestry parafialnej poczuliśmy opiekę Świętej Anny. Kończyliśmy drogę śladami Franciszkanów pod przewodnictwem Ojca Pawła. Podsumowanie warsztatów odbyło się  przy kawie w Sali konferencyjnej.  Spokojni, wyciszeni ,z miłością do Boga i drugiego człowieka wyruszyliśmy do domu, po drodze nawiedzając Sanktuarium Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim.

Ala z Legnicy