Reportaż z XX-tej Pieszej Międzydiecezjalnej Pielgrzymki Kowary Krzeszów

Reportaż z XX-tej Pieszej Międzydiecezjalnej Pielgrzymki Kowary Krzeszów

RADOŚĆ I WDZIĘCZNOŚĆ SPOD ZNAKU JUBILEUSZU
W dniach 09 i 10 czerwca 2018 r. odbyła się 20-ta już Piesza Międzydiecezjalna Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości Narodu Diecezji Legnickiej i Diecezji Świdnickiej z Kowar do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Ten jubileusz naszego pielgrzymowania stał się powodem do radości i wdzięczności. Przez te 20 lat Bożego wędrowania doznaliśmy przecież jako uczestnicy tylu łask, a bogactwo duchowych przeżyć to skarb, z którego czerpiemy nieustannie. Cieszy też i to, że podejmowany przez lata trud pielgrzymowania, wspólnotowa i indywidualna modlitwa, stały się bezcennym darem dla naszego Narodu, dla jego kondycji moralnej, dla kształtowania w Polsce codziennego życia w trzeźwości.
Nasz jubileusz uświetnił swoim udziałem Ksiądz Biskup Prof. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki, który w sobotę w Lubawce nie tylko przewodniczył Eucharystii o godz. 18.00, ale też bardzo chętnie przebywał z nami na ognisku w ogrodzie parafialnym po Mszy św. Był pod wrażeniem i udziału we Mszy św. (czytania, śpiew) i tego co przeżywał razem z nami w czasie radosnego spotkania przy ognisku. Wiele ciepłych słów padło z Jego ust pod adresem naszej pielgrzymki.

Z wielką życzliwością przyjął nas w swojej parafii Ksiądz Kan. Józef Czekański, proboszcz, a wtórowali mu jego współpracownicy. Zawsze wiele serca, zainteresowania i zrozumienia okazują nam władze samorządowe Lubawki. Bez ich pomocy, też i pieniężnej, szczególnie Komisji Przeciwalkoholowej na czele z Panią Aliną Lewandowską i Kierownictwa Domu Kultury, trudno byłoby nam realizować nasze dzieło. To, że nasz pobyt w Lubawce wypadł wyśmienicie, to też wielka zasługa naszych braci z zespołu organizacyjnego: Czesława Szoty i Bogdana Urbaniaka. Ich z serca płynące zaangażowanie, ofiarny trud i wiele czasu poświęconego, to bezcenny wkład z ich strony w nasze dzieło. Akcentem jubileuszowym podczas naszej pielgrzymki była też obecność w Krzeszowie delegata Biskupa Świdnickiego, Księdza Infułata Józefa Strugarka, który przewodniczył uroczystej Eucharystii w bazylice krzeszowskiej o godz. 12,00, wieńczącej całą pielgrzymkę. Chętnie wziął też udział na placu sanktuarium w radosnym kręgu kończącym pielgrzymkę. Okazał duże zainteresowanie naszą pielgrzymką i bardzo ją chwalił.

Piękne słowa wygłosił podczas homilii, nawiązując do jubileuszu naszego dzieła i dobra, które ono niesie z sobą dla naszego Narodu. Serdeczne dzięki składamy kustoszowi Sanktuarium w Krzeszowie, Księdzu prałatowi Marianowi Kopko, wraz z współpracownikami, którzy okazują nam zawsze wiele serca i chętnie nam pomagają. Piękny nastrój podczas Eucharystii wprowadziła przez swą animację muzyczną diakonia muzyczna pod przewodnictwem Andrzeja Majewskiego.
Warto zauważyć, że wyjątkowymi uczestnikami pielgrzymki byli więźniowie z zakładu karnego w Zarębie, pacjenci ośrodków leczenia uzależnień w Czarnym Borze i Miłkowie, a także młode Siostry Elżbietanki.

Towarzyszy nam świadomość, że pielgrzymka udała się. I za to jesteśmy wdzięczni Bogu, Maryi – Pani Krzeszowskiej, ale i sponsorom oraz kilkudziesięciu osobom z zespołu organizacyjnego. Trudno wymieniać ich z imienia. Na pewno trzeba zauważyć zaangażowanie księży przewodników: niestrudzonego ks. Kazimierza Piwowarczyka, ks. Sławomira Calika i ks. Bronisława Piśnickiego, a dobrym duchem, czuwającym nad całością przebiegu pielgrzymki, był sprawdzony od lat Władysław Żyndul. Wszyscy, którzy przyczynili się do tak udanego przebiegu pielgrzymki otrzymali od Biskupa Legnickiego specjalny list dziękczynny z błogosławieństwem oraz pamiątkowe, jubileuszowe kubki.

Pieszo wędrowało nas na całej trasie pielgrzymki lub na jej części 170 pielgrzymów. Kilkadziesiąt osób dołączyło do nas w sanktuarium w Krzeszowie. A przecież o wiele, wiele więcej jest ludzi, na których spłynęły obficie duchowe dobra pielgrzymki. Stąd nasza radość i ogromna wdzięczność.
Ks. Bronisław

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *