Słowo Duszpasterza ds. Trzeźwości – ks.Bronisław Piśnicki

Słowo Duszpasterza ds. Trzeźwości – ks.Bronisław Piśnicki

W trosce o  rodziny z problemem alkoholowym i o trzeźwość naszego społeczeństwa

Diecezjalny Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie z siedzibą w Krzeszowie istnieje już czwarty rok. Przez swą działalnością pozwala skutecznie realizować swoją misję Duszpasterstwu Trzeźwości Diecezji Legnickiej, m. in. przez prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, który mieści się na terenie klasztoru Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie.  Czynny jest on w okresie nasilonego ruchu pielgrzymkowego od maja do września, w sobotę i niedzielę, w godzinach: 10.00-16.00. Właśnie w pierwszą sobotę i   niedzielę  maja 2015 r. na nowo otwiera swoje podwoje. Naszym pragnieniem jest, aby ci, którzy przybywają do stóp Matki Bożej Łaskawej w sanktuarium krzeszowskim, powodowani cierpieniem z powodu problemów alkoholowych  w swojej rodzinie, mogli nie tylko przy Niej ukoić swój ból i prosić o wstawiennictwo u Boga, ale też w naszym punkcie otrzymać słowo wsparcia, fachową poradę i niezbędne materiały (ulotki, broszurki itd.), co pozwoli im skutecznie radzić sobie z  problemami alkoholowymi i ich skutkami w codziennym życiu. Zapraszamy do korzystania z oferowanej przez nas pomocy, do informowania o niej zainteresowanych i serdecznie zachęcamy do modlitwy, by nasza działalność przynosiła dobre owoce. Poniżej propozycja modlitwy do  odmawiania.

Z braterskim i chrześcijańskim pozdrowieniem w Panu

Ks. Bronisław Piśnicki

/  Duszpasterz ds. Trzeźwości Diecezji Legnickiej /