Spotkanie w szpitalu

Spotkanie w szpitalu

Odpoczywać i świętować….

Tradycyjnie już od prawie dwudziestu już lat, w trzecią niedzielę adwentu, pacjenci aktualnie odbywający terapię na Oddziale Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu a także tzw. „absolwenci tego oddziału oraz trzeźwiejący alkoholicy ich rodziny i sympatycy ludzi zdrowiejących spotykają się by uczestniczyć we Mszy św. oraz złożyć sobie wzajemnie świąteczne życzenia Pogody Ducha i wytrwałości na drodze ku trzeźwości. Spotkania te odbywają się przy wydatnej pomocy Dyrekcji Szpitala oraz terapeutów i personelu medycznego Oddziału Leczenia Uzależnień.

W Księdze Rodzaju w rozdziale 1 opisane jest dzieło Pana Boga związane ze stworzeniem świata, natomiast w rozdziale 2 napisane jest: „A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym odpoczął /Rdz 2.2/  i w tym samym rozdziale napisane jest: „Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym /Rdz 2.3/ a na innym miejscu: „Stworzył, więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył /Rdz 1.27/.

W dziele stworzenia w naturę ludzką wpisane, więc zostały te wartości: praca, odpoczynek i świętowanie. I te wartości były kanwą homilii ks. Bronisława Piśnickiego, Diecezjalnego Duszpasterza Trzeźwości Diecezji Legnickiej, wygłoszonej podczas Mszy św. sprawowanej w niedzielę 14 grudnia 2014r. w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Msza św. rozpoczynała coroczne spotkanie opłatkowe. Przypomnienie sobie tych wartości ludzkiej natury było dla mnie wielkim darem, jaki zabrałem z tego spotkania opłatkowego. Odpoczywając, więc podczas świąt Bożego Narodzenia, ale także i w każdą niedzielę nie zapominajmy o świętowaniu. Kulminacją zaś tego świętowania niech będzie udział w Eucharystycznej Ofierze Mszy świętej, podczas której na Bożym ołtarzu złożymy nasze dziękczynienie i nasze prośby.

Niech naszemu świętowaniu towarzyszy radość, zewnętrznym objawem radości jest uśmiech, uśmiechając się do drugiego człowieka, nawet wtedy, gdy jest on w kiepskim nastroju zapraszamy go do uśmiechu i posyłamy mu światełko nadziei na poprawę, na lepsze dni, na zmianę trudnych chwil i o ten uśmiech apelował ks. Bronisław.

Po Mszy św. przy dźwiękach kolęd składaliśmy sobie najserdeczniejsze życzenia: Błogosławieństwa Bożego, Opieki Matki Bożej, Wesołych świąt, Szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia, spełnienia marzeń, wytrwałości w trzeźwości i Pogody Ducha a na pożegnanie najczęściej było słychać ” Do zobaczenia na szlaku trzeźwości.