Szkolenia księży Diecezji Legnickej

W TROSCE O TRZEŹWOŚĆ – SZKOLENIE KSIĘŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ

Odpowiadając na apel Narodowego Kongresu Trzeźwości, skierowany szczególnie do państwa, samorządów, rodzin i Kościoła, o większe zaangażowanie na rzecz trzeźwości polskiego społeczeństwa, w Diecezji Legnickiej zostało zorganizowane jednodniowe szkolenie dla księży na temat uzależnienia od alkoholu, a także innych uzależnień oraz umiejętności przeprowadzania przez osobę duchowną rozmowy motywującej z osobą uzależnioną i członkami jej rodziny. Patronat nad szkoleniem objął Ksiądz Biskup Prof. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki, a stroną organizacyjną zajęło się Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Legnickiej przy współpracy z Wydziałem Duszpasterskim. Szkolenie odbyło się w dwóch terminach: 11-tego i 16-tego kwietnia 2018 r., w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy. Zrealizowane zostało przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Dolnego Śląska z siedzibą w Czarnym Borze, pod przewodnictwem Pana magistra Jacka Kasprzaka, cenionego w Polsce specjalisty psychoterapii uzależnień i psychologa klinicznego. Szkolenie skupiło się wokół trzech tematów:

Rodzina z problemem alkoholowym
Dopalacze i uzależnienia behawioralne
Zastosowanie Dialogu Motywującego przez osoby duchowne

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 250 księży. Był to owocny czas, choć tylko jednodniowy, uwrażliwiania się duszpasterzy na problemy związane z trzeźwością społeczeństwa, na budzenie większej troski o rodziny z problemem alkoholowym, których przecież w naszych środowiskach parafialnych nie brakuje. Kapłani powracali ze szkolenia z zasobem potrzebnej wiedzy na temat trzeźwości oraz uzależnień i ich konsekwencji, ale też z pakietem cennych materiałów edukacyjnych pomocnych w pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Materiały te zostały przygotowane przez Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości i Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze. Żywimy nadzieję, że powyższe diecezjalne przedsięwzięcie wyda dobre owoce i że uda się zrealizować kolejne dzieła na rzecz wychowania społeczeństwa do trzeźwości i niesienia pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Ks.Bronisław Pisnicki

Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *