Weekendowe warsztaty terapeutyczne w Zgorzelcu

Weekendowe warsztaty terapeutyczne w Zgorzelcu

Sprawozdanie z weekendowych warsztatów terapeutycznych zorganizowanych dla
członków Apostolstwo Trzeźwości w Legnicy w dniach 23-25.09.2016r.

W dniach od 23 do 25. 09. 2016r 11-osobowa grupa Apostolstwa Trzeźwości wzięła udział w
warsztatach terapeutycznych , jako podsumowanie rocznej pracy nad sobą w Grupie Duchowego Wsparcia w roku 2016r. Prowadzącą była Pani Leonarda Kochanowska a opiekę duchową sprawował ks. Marcin Konieczny – wikary parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu i jednocześnie opiekun ww. grupy.
Celem tych warsztatów było spojrzenie na swoje zachowania względem najbliższych członków rodziny w oparciu o hasło tego roku ,,Młodzi, nie dajcie się zniewolić”. Najważniejszym elementem zatroskania o dzieci i młodzież jest przekazywanie dobrych przykładów życiowych przez rodziców, dlatego też na warsztatach starałam się zapewnić uczestników, że zdrowym
własnym zachowaniem jesteśmy w stanie dobrze wychować dzieci i młodzież .
Na początku przedstawiłam sprawy organizacyjne prosząc o zachowanie punktualności i wzajemnej życzliwości. Następnie po kolacji odbyła się Droga Krzyżowa, a po niej wykład ks. Marcina Koniecznego na temat Bożego Miłosierdzia. Po wysłuchaniu katachezy , uczestnicy napisali list do osoby osadzonej w więzieniu. Korzystając z ,, oderwania” się od codziennych spraw, kiedy to łatwiej jest spojrzeć na siebie, swoje zachowania, przeprowadziłam 2 ćwiczenia, które miały pomóc dostrzec, co w swoim życiu można zmienić, aby polepszyć relacje rodzinne. W zakresie bliższego poznawania siebie i współpracy z bliskimi osobami w obecności Ks.Marcina posłużyłam się ćwiczeniem ,,Rozbitkowie na bezludnej wyspie”. Z obserwacji uczestników zauważyłam dobrą reakcję na nieprzywidziane sytuacje wynikające z tego ćwiczenia np.: na hasło ,,awaria statku’ – wszyscy zbierają co najważniejsze i przemieszczają się na tratwę. Osadzający się na bezludnej wyspie rozbitkowie wspólnie układają plany na przetrwanie.
Wspólna praca w ćwiczeniu pokazuje zdolność tej grupy do poprawnego współżycia w rodzinie i w stowarzyszeniu. Drugim ćwiczeniem była wizualizacja. Efektem tego ćwiczenia było uświadomienie sobie, że w trudnych sytuacjach życiowych pomocny jest drugi człowiek. Ćwiczenia w grupach pozwalają łatwiej zapamiętać i wprowadzić w życie codzienne wiedzę, jaką na takich spotkaniach uczestnicy zdobywają. Głoszone konferencje przez księdza pomogły zrozumieć dokładniej jak dokonywać dobrych wyborów, by być wolnym. Był też czas poświęcony na omawianie swojej wolności, co to jest wolność i co robić, aby jej nie stracić.

W sobotni wieczór kilkuosobowa grupa włączyła się do świętowania 25-lecia Al.-Anon w Legnicy.
W niedzielę po podsumowaniu pracy nad sobą wróciliśmy do Zgorzelca.