Wspomnienia z Pielgrzymki na Jasną Górę

35 pielgrzymka Apostolstwa  Trzeźwości  na Jasną Górę w intencji trzeźwości i odnowy moralnej Narodu Polskiego 18-19.06. 2016r.

Pielgrzymka na Jasną Górę należy do najważniejszych wydarzeń w Duszpasterstwie Trzeźwości, obok Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu i Miesiąca Abstynencji. Jest okazją do ekspiacji za grzechy pijaństwa oraz okazją do spotkania się wielu osób, rodzin i środowisk zaangażowanych w posługę trzeźwościową w całej Polsce.

W gronie 16 członków  stowarzyszenia  ,,Apostolstwo Trzeźwości” im. Św. M. M. Kolbego w Zgorzelcu  było kilka osób z ich rodzin  i tak  łącznie 24-osobowa grupa wyjechała  ze Zgorzelca o godz. 710 na Ogólnopolski Zjazd Ruchów Trzeźwościowych . Pielgrzymce przewodniczył opiekun Grupy Duchowego Wsparcia w naszym Stowarzyszeniu Ks. Marcin Konieczny. W pierwszej kolejności zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – Patronki Rodzin odległej od Częstochowy około 20 km. Po krótkiej modlitwie i zapoznaniu się z historią Kultu Matki Bożej Leśniowskiej i Sanktuarium podążyliśmy do celu, którym była Jasna Góra w Częstochowie. Po zakwaterowaniu zgodnie z naszym zwyczajem przy wspólnym stole spożyliśmy przygotowany przez nas wcześniej posiłek i włączyliśmy się do zorganizowanego tam programu.
Głównym organizatorem spotkania jest Ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Spotkania rozpoczęły się w sobotę, po południu w Kaplicy św. Józefa, gdzie pielgrzymi wysłuchali świadectw i wykładów. Głównym prelegentem był Ks. Marek Dziewiecki. O godz. 21.00 wszyscy zebrali się na Apelu Jasnogórskim, któremu przewodniczył ks. bp Tadeusz Bronakowski. Następnie w bazylice rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bpa Tadeusza Bronakowskiego.

Całą noc w Kaplicy Matki Bożej trwało czuwanie w intencji trzeźwości z modlitwą o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa oraz innych uzależnień, a także jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa.

Niedziela rozpoczęła się poranną Drogą Krzyżową na Wałach jasnogórskich. O godz. 9.30 została odprawiona Msza św. przed Cudownym Obrazem, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Tadeusz Bronakowski. Wszystkie wypowiedzi dotyczyły potrzeby zabiegania o trzeźwość. Mówił, że ,,nie jest to walka z wiatrakami, lecz konkretne olbrzymie wyzwanie „W czasach, kiedy Polacy wypijają hektolitry alkoholu, a tym samym niszczą rodzinę, zatracają sens własnego życia powodując ogromną liczbę dramatów, należy wspierać osoby i całe rodziny odpowiedzialne pragnące dostrzegać i zmieniać sytuację na lepsze. Na zakończenie Mszy Św. został odczytany AKT Zawierzenia Apostolstwa Trzeźwości Matce Bożej Królowej Polski i nastąpiło uroczyste przekazanie Sztandaru Apostolstwa Trzeźwości przez Diecezję Poznańską dla Diecezji  Gdańskiej.
Dla członków naszego Stowarzyszenia uczestnictwo w ogólnopolskich spotkaniach powiększa zakres wiedzy na temat skali zła, jakie powoduje nadużywanie alkoholu a tym samym pobudza do większego zaangażowania pracy na rzecz trzeźwości w swoim środowisku.
Do Zgorzelca wróciliśmy w niedzielę 19 czerwca około godz. 19.00.

Leonarda Kochanowska