XIX Pielgrzymka Kowary Krzeszów

XIX Pielgrzymka Kowary Krzeszów

To już XIX – ty raz odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2017 r.
Piesza Międzydiecezjalna Pielgrzymka
w Intencji Trzeźwości Narodu
Diecezji Legnickiej i Diecezji Świdnickiej
z Kowar do Krzeszowa.

Serdecznie na nią zapraszamy  wszystkich, którym droga jest sprawa trzeźwości naszego Narodu. Dzisiaj, kiedy niepokoi coraz słabsza kondycja    moralna i duchowa polskiego społeczeństwa, a wiedząc jak ogromny wpływ na ten stan rzeczy ma nadużywanie alkoholu  i co za tym idzie rozprzestrzeniające się pijaństwo i alkoholizm w naszych polskich środowiskach, każda inicjatywa  podejmowana na rzecz trzeźwości nabiera szczególnego znaczenia. Tak więc zainteresowanie się pielgrzymką i aktywne włączenie się w nią, może być pięknym gestem wyrażającym naszą miłość do Ojczyzny. Pamiętajmy też, że 2017 rok został uchwałą z dnia 09.03.2017 r. ustanowiony przez Sejm RP Rokiem troski o trzeźwość Narodu. W tym też roku odbędzie się w dniach 21-23 września Narodowy Kongres Trzeźwości. To są dodatkowe motywy dla naszego zainteresowania się pielgrzymką. Nigdy nie możemy zapomnieć słów Prymasa Tysiąclecia, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego: „Albo Polska będzie trzeźwa, albo jej nigdy nie będzie”.

Obok podajemy niezbędne informacje.W zakładce PLIKI DO POBRANIA : Plakat , Program , Informacja dla pielgrzymów