XX LAT SPOTKAŃ KRZESZOWSKICH

XX LAT SPOTKAŃ KRZESZOWSKICH

KRZESZÓW- REKOLEKCYJNY DOM SIÓSTR BENEDYKTYNEK

w dniach od  5 maja do 8 maja  2016 r.

              Zapraszamy również na otwarte mityngi wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Temat wiodący:         JEŚLI MÓWISZ, MÓW Z MIŁOŚCI

                                     JEŚLI UPOMINASZ, UPOMINAJ Z MIŁOŚCI

                                     JEŚLI PRZEBACZASZ, PRZEBACZ Z MIŁOŚCI

CZWARTEK              g. 2130     mityng otwarty

PIĄTEK                     g. 1530    miting otwarty(spikerski)

SOBOTA                    g. 2000     mityng otwarty

Spotkania odbędą się w Domu Rekolekcyjnym  Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie. Koszt pobytu 210zł. Zaliczka w wysokości 100 zł. Proszę wpłacać na podane konto, dopisek (SUDECKIE SPOTKANIA) Konto: Krzysztof Wołowicz 58-400 Kamienna Góra ul. Tkaczy Śląskich 13/8
Nr 72 1090 1942 0000 0001 1820 8836 Bank Zachodni WBK S.A.  tel kontaktowy:   603-865-963

Program szczegółowy do pobrania ze strony głównej ( zakładka )