Zaproszenie do moditwy

Zaproszenie do moditwy

ZAPRASZAMY  DO   MODLITWY   O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE  DLA DIECEZJALNEGO  OŚRODKA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI I POMOCY RODZINIE Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWIE .

Dobry i miłosierny Boże !

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla DIECEZJALNEGO OŚRODKA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI i POMOCY RODZINIE oraz dla  osób zaangażowanych w jego działalność,  promującą trzeźwość i oferującą pomoc rodzinie.  Dopomóż im mocą swej łaski   przygotować się dobrze do pomagania rodzinom i osobom uzależnionym od alkoholu. Napełnij ich pragnieniem ratowania  wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w niewoli uzależnienia. Matko Boża Łaskawa bądź Wspomożycielką i Opiekunką  w czasie działalności  Ośrodka i wspieraj  go swoim wstawiennictwem u Boga . Amen.