Żywe tabernakulum

Żywe tabernakulum

Tytułowe określenie: „żywe tabernakulum – jakiego użył a następnie uzasadnił w homilii ks. Krzysztof Czadowski Wikariusz tutejszej parafii, podczas comiesięcznej Mszy świętej w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym, która sprawowana była w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień, dla wielu z nas a dla mnie na pewno jest zaproszeniem do refleksji nad podstawą naszej ziemskiej pielgrzymki.
To określenie żywe tabernakulum jest dopełnieniem mojego wyboru drogi życia. Budowę każdego domu a więc i „domu mojej egzystencji rozpoczynamy od fundamentowania. Od tego czy zbuduję go na skale czy też na piasku zależy jego trwałość. Dom mojego życia mogę zbudować na piasku, czyli drugim człowieku lub też na skale, czyli na Jezusie Chrystusie. I od tego, jaka jest moja wiara zależy czy ten dom będzie na skale czy na piasku. Jeżeli wybrałem budowę moje domu życia na skale, czyli na Jezusie Chrystusie i jego nauce to konsekwentnie przyjmuję do swojego serca Pana Jezusa i wtedy moje serce staje się swoistym „żywym tabernakulum.Skoro, więc w moim sercu ma przebywać Pan Jezus to bardzo pragnę by ten dom, moje serce, to „żywe tabernakulum było jak najbardziej uporządkowane, jak najbardziej wysprzątane i jak najbardziej przyozdobione. Uporządkowane, czyli pełne wiary i nadziei, wysprzątane, czyli w stanie łaski i wolne od grzechu oraz przyozdobione, czyli pełne miłości do Pana Boga i drugiego człowieka.

W liturgię Mszy św. poprzez czytanie słowa Bożego, śpiew Psalmu i Modlitwę Wiernych, aktywnie włączyli się ci, którym problem uwolnienia od choroby alkoholowej jest szczególnie bliski, czy to przez własne zmaganie się z tą chorobą, czy też przez chęć pomocy komuś bliskiemu, kto jeszcze nie dostrzegł tego, że można żyć inaczej i że warto żyć inaczej.

Po Mszy św. w kawiarence parafialnej spotkaliśmy się w gronie członków Bolesławieckiego Apostolatu Trzeźwości i Pomocy Rodzinie oraz naszych sympatyków i wymieniliśmy swoje spostrzeżenia na temat owoców naszej działalności oraz tego, co jeszcze możemy zrobić dla człowieka, który wciąż jeszcze cierpi. Na tych, którzy potrzebują pomocy dla siebie lub dla drugiego człowieka, będziemy oczekiwali z wyciągniętą pomocną dłonią po Mszy św. wieczornej w pierwszą niedzielę grudnia.

Apostolat Rejonu Bolesławieckiego
Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości

zaprasza na

Mszę świętą
w intencji uwolnienia od uzależnień,

która sprawowana będzie w
Kościele pw.  Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bolesławcu przy ul. Jarzębinowej 49 / Osiedle Kwiatowe/

w niedzielę 07 grudnia 2014r. o godz. 1800.

Po Mszy św. w kawiarence parafialnej spotkanie informacyjne dla osób
potrzebujących pomocy lub pragnących pomóc innym.

ks. Józef Hupa
proboszcz
Opiekun Duchowy Apostolatu