Kalendarium na 2016 rok

K A L E N D A R I U M                 SPOTKAŃ  ORGANIZOWANYCH  LUB  WSPIERANYCH                        PRZEZ   DUSZPASTERSTWO  TRZEŹWOŚCI        DIECEZJI  LEGNICKIEJ          W   ROKU  2016