Druga sesja warsztatów duchowości

Druga sesja warsztatów duchowości

„ Wyszczerbiona strzała ”

W niedzielę 14 lutego 2016r. w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu na „Osiedlu Kwiatowym” odbyła się druga sesja warsztatów duchowości w ramach KUŹNI DUCHOWOŚCI 2016. Wielką radością i jednocześnie potwierdzeniem słuszności realizowania tych warsztatów był fakt, że ponownie było nas około 80 osób, świadczy to o tym jak wielkie jest zapotrzebowanie na pogłębienie wiedzy i jej skonfrontowaniu z własnym poglądem na temat duchowości szczególnie wśród osób doświadczających skutków różnego rodzaju uzależnień.Konferencje tematyczne tak jak podczas poprzedniej sesji wygłaszał O. Mirosław Niewęgłowski – misjonarz ze Zgromadzenia Klaretynów a jednocześnie Prezesa Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej.
Podczas tej sesji warsztatów szczególnie zwróciłem uwagę na prezentowane przez O. Mirosława doświadczenia duchowe założyciela Zgromadzenia Klaretynów św. Antoniego Marii Klareta. Bardzo przemówiło do mnie porównanie rozwoju duchowego do kuźni: „ ….. gdzie kowal wkłada kawał żelaza do ognia, a kiedy jest dobrze rozgrzane, kładzie na kowadle i zaczyna uderzać w nie młotem. Pomocnik robi to samo i obaj uderzają na zmianę, aż nadadzą mu zamierzony przez kowala kształt”.  Na slajdach podczas konferencji efektem finalnym, pracy w kuźni, była strzała. I w tym miejscu zrodziło się to skojarzenie, że tą strzałą jestem ja, obdarzony Łaską i Miłością Pana Boga, lecz gdy na dróżkach ziemskiej wędrówki zagubię się lub pobłądzę wtedy moja strzała ulegnie stępieniu lub wyszczerbieniu i wtedy w każdej chwili mogę wrócić do mojej kuźni, mojej wspólnoty, żeby ponownie być rozgrzanym Bożą Miłością i być poddany obróbce na kowadle. Inną refleksją, jaką zabrałem z tej sesji warsztatowej jest to, że św. Antoni Maria Klaret każdemu etapowi kuźni przypisał werset z Pisma Świętego, to skłoniło mnie do takiego stwierdzenia, że ilekroć czytam Pismo Święte to, choć bardzo ważny jest cały fragment przeczytany to na dziś tu i teraz dla mnie jest przeznaczony ten jeden werset, który?, na pewno będę wiedział, gdy będę rozważał przeczytane Słowo Boże. Comiesięcznej Mszy Św. w intencji uwolnienia od wszelkich uzależnień
przewodniczył i homilię wygłosił O. Mirosław Niewęgłowski. W liturgię Mszy
Św., poprzez czytanie Słowa Bożego, śpiew Psalmu i Modlitwę Wiernych,
aktywnie włączyli się członkowie Bolesławieckiego Apostolatu Trzeźwości i
Pomocy Rodzinie oraz wolontariusze Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu.
Po Mszą Św. spotkaliśmy się w kawiarence parafialnej, w gronie uczestników warsztatów i dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami z wysłuchanych konferencji i przeżyciami po drugiej sesji warsztatowej.
Następna sesja warsztatów duchowości w ramach KUŹNI DUCHOWOŚCI 2016 już 13 marca 2016 roku od godz. 1500 zapraszamy, można udział w warsztatach rozpocząć w każdym momencie jej trwania. Szczegóły na stronie internetowej Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Legnickiej, Parafii  p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu, Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej i plakatach.

                  Apostolat Rejonu Bolesławieckiego Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości
zaprasza na

Mszę Świętą w intencji uwolnienia od uzależnień, która sprawowana będzie w Kościele p.w.  Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bolesławcu przy ul. Jarzębinowej 49 / Osiedle Kwiatowe/
w niedzielę 13 marca 2016r. o godz. 18.00.
Po Mszy Św. w kawiarence parafialnej spotkanie informacyjne dla osób
potrzebujących pomocy lub pragnących pomóc innym.