Słowo na VII Niedzielę – 12 lutego 2017

Słowo na VII Niedzielę – 12 lutego 2017

Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie!

Jednym z wielu działań duszpasterskich podejmowanych w naszych parafiach jest troska o
trzeźwość społeczeństwa. Ma ona ogromne znaczenie dla kondycji moralnej i duchowej
polskiego społeczeństwa. Nie maleje w nim bowiem zjawisko pijaństwa i alkoholizmu.
Badania wykazują, że szczególnie gwałtownie wzrasta spożycie alkoholu wśród młodych.
Obecnie aż 57% nastolatków regularnie sięga po alkohol, około miliona Polaków jest
uzależnionych od alkoholu, a liczba pijących szkodliwie i ryzykownie sięga niemal 4
milionów. Nie możemy być obojętni wobec dramatu jakże wielu rodzin, które żyją w
zniewoleniu, upokorzeniu, strachu i bólu, dramatu zmarnowanych talentów, straconych
życiowych szans i zaprzepaszczonych nadziei!

Ogólnopolski Zespół ds. Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski, świadomy tych
zagrożeń i przynaglony słowami Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego: albo
Polska będzie trzeźwa, albo jej nigdy nie będzie, podjął inicjatywę zorganizowania w
bieżącym roku Narodowego Kongresu Trzeźwości. Zaprasza do zaangażowania w to dzieło
wszystkich Polaków, tak aby to wydarzenie zostało dobrze przygotowane i przyniosło obfite owoce. Kongres odbędzie się w dniach od 21 do 24 września 2017 roku. Jego hasło brzmi: Ku trzeźwości narodu.

Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu, a celem jest ograniczenie spożycia alkoholu oraz promocja trzeźwości i abstynencji. W tym doniosłym dziele nie może zabraknąć zaangażowania i nas. Od strony organizacyjnej i merytorycznej Kongresem zajmą się instytucje i osoby specjalnie do tego powołane, ale i my wszyscy możemy i powinniśmy włączyć się w jego przygotowanie.
Nade wszystko potrzebna jest modlitwa, by to przedsięwzięcie przyniosło dobre
owoce. Zachęcam więc do tego, by modlitwa w intencji Kongresu była podejmowana przy
różnych okazjach, zwłaszcza w wezwaniach modlitwy powszechnej. Szczególnie starannie
należy zorganizować i przeprowadzić w parafiach 50. Tydzień Modlitwy o Trzeźwość
Narodu w dniach od 26 lutego do 4 marca 2017 roku. Módlmy się w tej intencji w rodzinach, wspólnotach parafialnych czy w modlitwie osobistej. Ważnym darem miłości na rzecz Kongresu będzie też podejmowanie abstynencji. Zachęcam i proszę do podejmowania tego rodzaju wyrzeczenia, które z pewnością przyczyni się do trwałej owocności Kongresu. W
kościołach przez cały rok niech będzie wystawiona parafialna księga trzeźwości, do której
będzie można wpisywać swoje zobowiązanie do abstynencji.
Wszelkie informacje na temat Kongresu można uzyskać od Diecezjalnego Duszpasterza
Trzeźwości. Zachęcam też do odwiedzania strony internetowej Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Legnickiej: www.trzezwosc.diecezja.legnica.pl.

Na wszystkie działania, które mogą się przyczynić do tego, by nasze społeczeństwo żyło
w trzeźwości, z serca błogosławię.
+ Zbigniew Kiernikowski
BISKUP LEGNICKI
Legnica, 30 stycznia 2017 roku

Komunikat Biskupa Legnickiego należy odczytać we wszystkich kościołach Diecezji Legnickiej w
VII Niedzielę „w ciągu roku” 19 lutego.
+ Marek Mendyk
BISKUP POMOCNICZY