Warsztaty Tradycji i Koncepcji

INTERGRUPA AA „WAŁBRZYSKA”
Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty Tradycji i Koncepcji
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

WARSZTATY

TRADYCJE  V – VIII  i   KONCEPCJE  V – VIII
30.09 – 2.10   2016r  –  KRZESZÓW dom sióstr Benedyktynek

PIĄTEK

godz. 16.00         zakwaterowanie
godz. 18.00         spotkanie organizacyjne i omówienie programu warsztatów
godz. 18.30         kolacja
godz. 19.30         Tradycja V i VI

SOBOTA

godz.   8.00         śniadanie
godz.   9.00         Tradycje VII i VIII
godz. 11.30                temat
„ W JAKI SPOSÓB POPROWADZIĆ MITING KONCEPCJI
BY ZAANGAŻOWAĆ DO DYSKUSJI CAŁA GRUPĘ” ?
godz. 13.30         obiad
godz. 15.00         Koncepcje  V i VI
godz. 17.00         temat: wynikający od uczestników warsztatów
godz. 18.00         kolacja
godz. 19.30         Koncepcje VII i VIII

NIEDZIELA

godz.   8.45         śniadanie
godz.   9.30        temat: ” POROZMAWIAJMY O SŁUŻEBNYCH I ICH ZADANIACH  ”
godz. 11.00         podsumowanie warsztatów
godz. 13.00        Obiad

Koszt zakwaterowania130zł +20zł koszt organizacyjny( przyjazd Andrzeja, materiały)
Kawa , herbata , cukier we własnym zakresie.
Proszę ze sobą zabrać 12/12
Gość zaproszony do przybliżenia nam ważności Koncepcji AA jest
Andrzej z Poznania.
Zgłoszenia telefonicznie. Przedpłata na konto z dopiskiem tradycje 70zł.

Informacji udziela Krzysztof W. nr tel.   603-865-963
 nr. konta 51 1090 1942 0000 0001 3304 8565

V   TRADYCJA
Jako wspólnota uważamy, że powinniśmy robić jedną rzecz dobrze, a nie wiele rzeczy do których nie jesteśmy powołani np.( szewc niech szyje buty a nie zajmuje sie pieczeniem chleba ).Nasz cel i prawdziwy powód naszego istnienia to niesienie posłania alkoholikowi który cierpi.
PYTANIA POMOCNICZE
1. Co to znaczy nieść posłanie alkoholikowi?
2. W jaki sposób grupa niesie posłanie?
3. Czy z daru trzeźwienia korzystam sam, czy dzielę się z innymi?

VI  TRADYCJA
Tradycja Szósta Wspólnoty AA jest oczywistym następstwem i logiczną konsekwencją Tradycji Piątej. W Tradycji Piątej jasno i jednoznacznie określono podstawowy cel istnienia i działania każdej grupy – w Szóstej natomiast wymienione zostały te sprawy, którymi grupa AA zajmować się nie powinna.
PYTANIA POMOCNICZE
1. Czy jako grupa AA możemy zajmować się sprawami spoza AA?
2. Czy grupa AA może użyczać nazwy pokrewnym ośrodkom?
3. Czy grupa AA może finansować lub popierać innych spoza AA?

VII  TRADYCJA
Zasada że AA jako wspólnota na zawsze ma pozostać uboga została zapisana w wyniku wielu potknięć związanych z pieniędzmi. Dysponowanie funduszami na rozsądne wydatki bieżące ,oraz przemyślanej rezerwy miało stać się celem polityki finansowej naszej Wspólnoty. Staliśmy sie niezależni finansowo od nikogo.
PYTANIA POMOCNICZE
1.  Co to są uzasadnione potrzeby grupy?
Sprawa „darmowych sal”, „życzliwości” władz terenowych.
2. Czy zbyt małe datki do kapelusza to tylko przejaw skąpstwa?
Czy wrzucenie datku do kapelusza jest tylko sugestią?
Czy na mityngach otwartych właściwym jest powiedzenie „goście nie wrzucają”.
3.  Dlaczego niektórzy z nas rozróżniają pieniądze grupy od pieniędzy Wspólnoty?       Co jest na rzeczy? Czy grupy takie nie „stoją bokiem” wobec naszej społeczności? Co się dzieje w głowach niektórych z nas, że z uporem podtrzymujemy ten sposób myślenia. Czyż nie jest to zaprzeczeniem I Tradycji?

VIII  TRADYCJA
Darmo dostałeś , darmo rozdawaj. Jako członek tej Wspólnoty nie powinienem pobierać opłaty za niesienie posłania komuś  innemu w ramach 12 kroku. Zatrudniamy ludzi do pracy ,którzy są niezbędni do funkcjonowania naszej Wspólnoty i za to są opłacani.
PYTANIA POMOCNICZE
1. Czy za to, co robię dla wspólnoty oczekuję zapłaty nie finansowej, ale uznania, pochwały?
2. Czy staram sie rozumieć na czym polega praca osób zatrudnionych w AA?

 KONCEPCJA V
Koncepcja V [DLA SŁUŻB AA W POLSCE] Na wszystkich poziomach naszej struktury
powinno obowiązywać tradycyjne „PRAWO DO APELACJI”, gwarantujące wysłuchanie głosu
mniejszości i wnikliwe rozpatrzenie skarg.
PYTANIA POMOCNICZE
1.Czy podczas inwentury na mojej Grupie każdy, kiedy chce, może się wypowiedzieć ?
2.Czy uważnie wsłuchuję się w głos tych, których wcześniej poparłem przy wyborze służb ?
3.Czy podczas inwentury na mojej Grupie każdą wypowiedź traktuję równie poważ

Koncepcja VI
Koncepcja VI [DLA SŁUŻB AA W POLSCE] Konferencja Służby Krajowej w Polsce uznaje, że główna inicjatywa i odpowiedzialność za większość spraw związanych ze służbami AA powinna należeć do obdarzonych zaufaniem członków Konferencji, działających jako
Rada Powierników Służby Krajowej w Polsce.

PYTANIA POMOCNICZE
1. Czy gdy wybieram służebnych na „mojej” Grupie pamiętam o tym, że od jakości ich służby zależy
los mojej Grupy zarówno na dziś jak i na przyszłość ?
2. Czy mam zaufanie do służebnych Grupy ?
3. Czy podporządkowuję się sugestiom służebnych, których sam wybierałem lub wybierali ich inni
AA ?

Koncepcja VII
Koncepcja VII [DLA SŁUŻB AA W POLSCE] Statut i regulaminy Fundacji BSK AA w Polsce są instrumentami prawnymi, upoważniającymi Powierników do kierowania i prowadzenia spraw Wspólnoty AA. Karta Konferencji nie jest dokumentem prawnym; opiera się na tradycji, a jej skuteczność zależy od dobrowolnych datków członków AA i posiadanego
budżetu.
PYTANIA POMOCNICZE
1. Czy potrafię wymienić z pamięci tak zwane „małe tradycje” mojej Grupy ?
2. Czy w spotkaniach mojej Grupy uczestniczy choćby jedna osoba, która zna „Poradnik służb” ?
3. Czy o bezpieczeństwie mojej Grupy decydują jakieś osoby czy też sumienie Grupy ?

Koncepcja VIII
Koncepcja VIII [DLA SŁUŻB AA W POLSCE] Powiernicy są planistami głównych działań
Wspólnoty AA w Polsce. Zarządzają finansami AA i sprawują nadzór nad Fundacją BSK AA,
zachowując prawo wyboru jej Zarządu, otaczając opieką wszystkie poziomy służb AA w
Polsce.
PYTANIA POMOCNICZE
1. Czy gdy widzę jakiś choćby drobny problem na mojej Grupie to czy o pomoc proszę zawsze rzecznika mojej Grupy czy tez czasem innych służebnych ?
2. Czy głosując na osobę, która kandyduje do służby rzecznika mojej Grupy myślę o tym, że ta osoba przez ustalony przez Grupę okres czasu dźwigać będzie ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo mojej Grupy ?
3. Czy kiedykolwiek rozmawiałem z rzecznikiem mojej Grupy o przyszłości Grupy ?