Dla małżonków

Drodzy !

Uzależnienie od alkoholu staje się poważnym problemem nie tylko dla osoby dotkniętej tą chorobą. Niszczy też relacje małżeńskie. Pomimo uczestnictwa w  różnych formach terapii dla uzależnionych lub współuzależnionych, problemy w małżeństwach pozostają często nierozwiązane. Brakuje dialogu. Pozostaje pustka i bezsilność … I co dalej? Propozycją dającą szansę i nadzieją mogą być „SPOTKANIA MAŁŻŁSKIE .

Rekolekcje ” Spotkania Małżeńskie mają na celu pogłębienie więzi małżeńskiej, są pomocą w lepszym i głębszym zrozumieniu się nawzajem męża i żony. Stwarzają okazję do odnowienia i pogłębienia wspólnoty dwojga ludzi ze sobą i z Bogiem.

Dokonuje się to poprzez taką formę dialogu, która pomaga w  lepszym poznaniu samego siebie oraz współmałżonka, poznaniu swoich i jego uczuć oraz postaw. Dialog ten prowadzi do zwiększenia wzajemnego zaufania, zrozumienia intencji oraz zaakceptowania współmałżonka.
W skupieniu i oderwaniu od spraw codziennych, mąż i żona mają możliwość wspólnej refleksji nad  najgłębszymi sprawami ich życia. Zachowana jest całkowita tajemnica rozmowy.

„Spotkania Małżeńskie prowadzą trzy pary małżeńskie i ksiądz. Prowadzący dzielą się własnym doświadczeniem dialogu i proponują uczestnikom taką formę refleksji-dialogu, która będzie autentycznym spotkaniem w miłości , we dwoje.

„Spotkania Małżeńskie odbywają się we Lwówku śl. I Legnicy
Rozpoczynają się one w piątek o godz.18.00 a kończą w niedzielę ok.godz.15.00
Najbliższe terminy to :  od 28 do 30 listopada 2014 r

Zapraszamy !!!

„SPOTKANIA   MAŁżEŁSKIE
Dialog we dwoje

Czym są „SPOTKANIA  MAŁżEŁSKIE ?

·    są ruchem rekolekcyjnym, mającym na celu pogłębienie więzi małżeńskiej;
·     stwarzają okazję do odnowienia i pogłębienia wspólnoty dwojga ludzi pomiędzy sobą i z Bogiem;
·    prowadzą do zwiększenia wzajemnego zaufania, zrozumienia intencji oraz zaakceptowania współmałżonka;
·    uczą podstawowych zasad dialogu i umiejętności praktycznego stosowania ich w życiu, a przez to przyczyniają się do dobrej komunikacji w małżeństwie.
·    Nie ma na tych spotkaniach układu: prelegent słuchacz.
·    W skupieniu, w oderwaniu od kłopotów życia codziennego, małżonkowie rozmawiają ze sobą, odkrywają to, co w ich małżeństwie jest najważniejsze, odnajdują drogę do życia w jedności ze sobą.
·    Zachowana jest całkowita tajemnica rozmowy.
Kto może w nich uczestniczyć ?
·    każde małżeństwo bez względu na staż małżeński;
·    tak zwanym „dobrym małżeństwom SPOTKANIA pozwalają w nowy, głębszy sposób przeżyć i zrozumieć swoją wspólnotę;
·    dla innych małżeństw stanowią punkt zwrotny otwierają drogę do porozumienia.
W jakiej formie, gdzie i kiedy się odbywają ?
·    SPOTKANIA MAŁżEŁSKIE prowadzą trzy odpowiednio przygotowane pary małżeńskie oraz kapłan;
·   Są to spotkania weekendowe rozpoczynają się zawsze w piątek o godz. 18.00, a kończą w niedzielę o godz. 15.00;
·    Odbywają się w Ośrodku Rekolekcyjnym we Lwówku śl. i Legnicy

Zgłoszenia przyjmują i bliższych informacji udzielają :
Irena i Ryszard Orzelscy
58-500 Jelenia Góra
ul. Malczewskiego 14/8
tel. (75) 64 32 539  kom.691 832 539     email:irena03@poczta.onet.pl
więcej na oficjalnej stronie internetowej : http://spotkaniamalzenskie.pl

Zapraszamy !!!