Modlitewne wsparcie osoby uzależnionej

Modlitewne wsparcie osoby uzależnionej

W związku z sierpniem  –  miesiącem abstynencji , zachęcamy ponownie na naszej stronie do włączenia się w dzieło modlitewnego wsparcia osoby uzależnionej . Poniżej podajemy                istotne informacje:
DZIEŁO  MODLITEWNEGO   WSPARCIA  OSOBY  UZALEŻNIONEJ

Osoby uzależnione od alkoholu potrzebują specjalistycznej, ale też i duchowej pomocy w przezwyciężaniu choroby alkoholowej. Długoletnia obserwacja utwierdza nas w przekonaniu jak ważne jest otoczenie alkoholików modlitwą: i tych, którzy już rozpoczęli proces zdrowienia, a jeszcze bardziej tych, którzy nie chcą się przyznać do choroby. W związku z tym, w ramach działalności  diecezjalnego duszpasterstwa trzeźwości, postanowiliśmy zainicjować  Dzieło Modlitewnego Wsparcia Osoby Uzależnionej. Chodzi o zachęcanie wiernych do podjęcia określonej modlitwy za osobę uzależnioną, Bogu tylko wiadomą, w ustalonym dobrowolnie okresie czasu (np. przez miesiąc, rok). Ma to być udokumentowane przez wypełnienie specjalnej deklaracji, w której też znajduje się zaproponowana modlitwa do odmawiania. W deklaracji umieszczona jest również wkładka, którą wypełniamy i przekazujemy lub odsyłamy na podany tam adres.
Egzemplarze deklaracji do pobrania u animatora Diakonii Modlitwy:

Bogdana Urbaniaka, tel. 510 166 716, e-mail: bubu1953@o2.pl

Życzmy sobie, aby jak najwięcej ludzi włączało się do tego dzieła modlitwy
i by  przynosiło ono obfite owoce.
ks. Bronisław  Piśnicki
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości